Gå til indhold
Forside » Tilbud og værktøjer » Opmærksomhedsindsats » Vejledninger, materialer og henvendelsesmuligheder, som er relevante for skoler og uddannelser

Vejledninger, materialer og henvendelsesmuligheder, som er relevante for skoler og uddannelser

Her kan skoler og uddannelser finde vejledninger, materialer og henvendelsesmuligheder, som de kan benytte i arbejdet med forebyggelse og sikkerhedsberedskab.

Vejledninger og materialer

Vejledningen Sikkerhed og kriseberedskab omfatter både grundskolen og ungdomsuddannelserne og giver en række konkrete anvisninger på, hvordan skoler kan håndtere forskellige situationer relateret til vold, mistrivsel og truende adfærd.

Vejledningen Forebyg og håndtér vold og trusler har til formål at skabe opmærksomhed om voldsproblemantikker og give skoleledelser et grundlag for, hvordan der kan arbejdes med at forebygge og håndtere vold og trusler. Vejledningen indeholder blandt andet information om anmeldelse til politiet, Arbejdstilsynet, forsikring og Erstatningsnævnet.

Speed drawing filmen Ekstremisme og forebyggelse fortæller helt kort det vigtigste, man bør vide om tegn på, at en person kan være involveret i ekstremisme, hvor man kan henvende sig, hvis man er bekymret, og hvordan forskellige aktører arbejder sammen om at forebygge ekstremisme.

Pjecen Når unge deler problematisk indhold på sociale medier oplyser om, hvad unge skal være på vagt overfor, når de deler online indhold, og hvordan man kan forebygge og håndtere problemer med dette.

Pjecen Ekstremisme – Få øget kendskab til opmærksomhedspunkter og handlemuligheder i arbejdet med forebyggelse af ekstremisme. For dig som er lærer, underviser eller skoleleder

Skoleledernes materiale Ekstremisme – ikke på min vagt. Materialet omfatter en række korte dilemmafilm om elevers involvering i ekstremisme og læreres refleksioner herom.

Danmarks Læringsportal emu.dk rummer materialer om demokrati og fællesskaber i grundskolen og på ungdomsuddannelserne; blandt andet disse:

Hjemmesiden Demokrati Under Udvikling duu.dk rummer en række materialer til undervisning om blandt andet demokrati, kontroversielle emner og kildekritik.

Henvendelsesmuligheder

Dit lokale infohus kan foretage en nærmere vurdering ved bekymring for enkeltpersoner, for eksempel en elev der udviser tegn på at kunne være involveret i ekstremisme. I mange tilfælde kan du finde kontaktinformation til infohuset på din kommunes hjemmeside.

Hotline mod radikalisering yder rådgivning med mulighed for anonymitet ved bekymring for enkeltpersoner.  Ring til 41 74 90 90 eller læs mere på www.antiradikalisering.dk

Kommunens socialforvaltning. Efter lov om social service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. For offentligt ansatte gælder en skærpet underretningspligt efter lov om social service § 153, hvis de i forbindelse med deres arbejde får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn eller en ungs trivsel og udvikling er i fare. Både børn og voksne kan endvidere henvende sig til deres kommune og få råd og vejledning, hvis de vil have hjælp til at komme ud af ekstremisme, da kommunerne skal sørge for gratis, målrettet rådgivning.

Politiet er den relevante henvendelsesmulighed, hvis man har konkret mistanke om, at der er sket eller vil ske ulovlige handlinger. Telefon 114. Ved behov for akut hjælp telefon 112. Din lokale politikreds vil eventuelt også kunne yde supplerende råd og vejledning om sikkerhedsberedskab på jeres skole eller uddannelse.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder rådgivning om håndtering af bredere udfordringer med ekstremisme, for eksempel repressiv adfærd, agitation eller forsøg på rekruttering. Telefon 72 14 27 00 eller 72 14 22 14.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder rådgivning om undervisning og pædagogik. Kontakt  styrelsens læringskonsulenter på stuk.cks@stukuvm.dk eller telefon 33 92 52 19.

Dansk Center for Undervisningsmiljø tilbyder skræddersyede forløb i arbejdet med at sikre gode undervisningsmiljøer. Ring til 72 26 54 00 eller læs mere på dcum.dk

Sidst opdateret 19/09 2022