Gå til indhold
Forside » Tilbud og værktøjer » Værktøjer til forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder

Forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder

I samarbejde med syv kommuner er der udviklet en model, der kan hjælpe kommuner med at systematisere det forebyggende arbejde.

Rekruttering til ekstremistiske miljøer finder i høj grad sted i miljøer, der er præget af social udsathed og i områder, hvor en stor del af borgerne er marginaliserede. Derfor er der udviklet en model, der kan hjælpe kommuner med at systematisere det forebyggende arbejde.

Det har været afgørende, at modellen tager højde for, at indsatsen i én kommune ikke nødvendigvis bør ligne den i en anden, da kommuner kan have forskellige behov og forskellige ressourcer til rådighed. Udover modellen er der blevet udviklet et værktøj, som skal støtte kommunens implementering af indsatsen.

Modellen er udviklet som et procesværktøj

Modellen er udviklet som et procesværktøj, der trinvis fokuserer på at skærpe den kommunalt koordinerede forebyggelse i en given lokal kontekst. Overordnet består modellen af 4 dele:

  • Del 1. Etablering af et tværfagligt samarbejde mellem kommune, boligområde, politi og øvrige relevante aktører
  • Del 2. En systematisk og koordineret kortlægning af området ressourcer og udfordringer
  • Del 3. Analyse og vurdering af behov for indsats
  • Del 4. Overvejelse om målrettet indsats

Materialer

Der er udarbejdet en række materialer til at understøtte kommunerne i at bruge
modellen lokalt:

1. Katalog over Model til forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder.

Denne er grundbogen for den lokale koordinator og centrale aktører i det praktiske og daglige arbejde med at følge modellens struktur. Den indeholder beskrivelser af modellens fire dele samt supplerende værktøjer, herunder kortlægningsværktøj, der operationaliserer modellens dele.

Hent katalog over Model til forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte  boligområder (pdf) (nyt vindue).

2. Handout - Model til forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Denne beskriver kort modellens processer og målgruppe og tænkt som supplement i forbindelse med undervisning eller til brug ved oplæg om forebyggelse af ekstremisme.

Hent Handout om Model til forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder (pdf) (nyt vindue).

3. One-pager - Model til forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Denne skal bruges ved undervisning og beskriver helt kort, hvordan modellen fungerer i forhold tværfagligt samarbejde på områdeniveau og individniveau.

Hent one-pager om Model til forebyggelse af rekruttering fra kriminelle miljøer til ekstremistiske miljøer (pdf) (nyt vindue).

4. Model til forebyggelse af rekruttering fra kriminelle miljøer til ekstremistiske miljøer – en udvidet beskrivelse

Denne giver en mere detaljeret beskrivelse af modellens baggrund og vidensgrundlag
og uddyber værktøjernes anvendelse.

Hent en udvidet beskrivelse af Model til forebyggelse af rekruttering fra kriminelle miljøer til ekstremistiske miljøer (pdf) (nyt vindue).

5. Opfølgningsværktøj til implementering

Denne er et værktøj til brug for den lokale koordinator og de centrale aktører i forbindelse med opfølgning på implementering af modellen.

Hent Opfølgningsværktøj til implementering (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 10/10 2022