Gå til indhold

Udfordringer i undervisningssektoren

Her kan du læse mere om de udfordringer med baggrund i ekstremisme, som man oplever i undervisningssektoren, og som er baggrunden for opmærksomheds-indsatsen i skoler og uddannelser.

Blandt skoler og uddannelser kan der løbende opstå udfordringer med radikalisering og ekstremisme. Selvom der sjældent er alvorlige problemer, er der ikke desto mindre tale om en bred vifte af udfordringer, blandt andet:

  • Elevers mistrivsel og involvering i ekstremisme. Her bør især lærere kende til de bekymrende tegn og agere hensigtsmæssigt på dem.  Forskning viser imidlertid, at der blandt lærere kan være tvivl om bekymringstegn og handlemuligheder i forbindelse med ekstremisme, ligesom der nogle steder er usikkerhed om konsekvenserne ved at henvende sig til myndighederne med en bekymring. Læs også forskningsrapporten Læreres reaktioner på radikalisering.
  • Læreres utryghed og mulige selvcensur; et emne der især har fået aktualitet efter, at en dansk lærer i 2020 blev truet, fordi hun ønskede at benytte ”Muhammed-tegninger” i undervisningen. Dette skete i forlængelse af mordet på en fransk skolelærer, der viste sådanne tegninger i sin undervisning om ytringsfrihed, og sagen fik debatten om ytringsfrihed, metodefrihed og tryghed i undervisningen til at blusse op.
  • Online deling af bekymrende indhold; for eksempel deling af propanda, herunder også meget voldeligt indhold som halshugnings-videoer.
  • Udefrakommende agitation og forsøg på rekruttering på undervisningssteder; noget der har været flere eksempler på, navnlig med baggrund i højreekstremisme og ekstrem islamisme.
  • Forskellige former for vold og trusler. Dette kan spænde fra mindre hændelser, der skaber utryghed i undervisningsmiljøer til de mest alvorlige sager som den om en ung mand, der i februar 2022 blev dømt for at planlægge væbnede angreb mod flere skoler.
Sidst opdateret 07/09 2022