Gå til indhold

Rådgivning

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme tilbyder specialiseret rådgivning til kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.fl.

Formålet med rådgivningen er at forebygge de negative konsekvenser af ekstremisme for både borgere og lokalsamfund. Centeret tilbyder derfor rådgivning om: 

  • Håndtering af lokale udfordringer med ekstremistiske grupper og miljøer, for eksempel udfordringer med chikanerende optræden, negativ social kontrol, mistrivsel, agitation og rekrutteringsforsøg ved skoler, i boligområder m.v. samt vold, trusler, hærværk og andre former for hadforbrydelser.
  • Udvikling af handlingsplaner og beredskaber for at forebygge ekstremisme, tilpasset den enkelte kommunes eller organisations forudsætninger og behov.
  • Organisering og tværfagligt samarbejde i den forebyggende indsats.
  • Metoder, redskaber og tilgange, der kan anvendes i forebyggelsesarbejdet, både online og offline.
  • Opmærksomhedsindsats om bekymringstegn og henvendelsesmuligheder.

Formidling af forskningsbaseret, tværfaglig viden om ekstremisme og forebyggelse er en integreret del af centerets rådgivning og indgår også i centerets kursus- og undervisningsaktiviteter.

Centeret rådgiver ikke i sager om navngivne enkeltpersoner.

Kontakt rådgivningen på telefon 72 14 22 14.

Behandling af personoplysninger

Hvis du retter henvendelse til Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, skal du være opmærksom på, at centeret i visse tilfælde har notat- eller journaliseringspligt. Dette indebærer, at vi behandler dine personoplysninger og oplysninger i din henvendelse.

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her.

Sidst opdateret 10/10 2022