Gå til indhold

Bekymringssamtaler med borgere

Kurset kan tages som del 3 af uddannelsesforløbet for nye infohus-deltagere eller som selvstændigt kursus. Læs mere om kursets indhold her.

Målgruppe

Fagprofessionelle, der direkte arbejder med eller har berøring med forebyggelse af ekstremisme, og som ønsker at få inspiration til at gennemføre svære og vigtige samtaler med unge og voksne i risiko for ekstremisme. Kurset er særligt relevant for infohus-medarbejdere, klubmedarbejdere, gadeplansmedarbejdere, SSP, lærere i udskolingen og ungdomsuddannelserne, sagsbehandlere såvel som andre fagfolk, som er tæt på borgerne.

Indhold

På kurset præsenteres du for et inspirationsmateriale, som har til formål at sikre en reflekteret forberedelse, udførelse og afrunding af vanskelige samtaler med borgere i risiko for ekstremisme. Inspirationsmaterialet er udviklet i samarbejde mellem Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, Aarhus Kommune og Københavns Kommune.

Kurset er praksisrettet, og der vil være god tid til refleksion og faglige drøftelser på baggrund af øvelser og scenarietræning, der kan relateres til din egen faglige praksis.

Du får desuden mulighed for at sparre, dele viden og udveksle erfaring med de andre kursusdeltagere.

Hvad får du med hjem?

  • Introduktion til den gode forberedelse af mødet med borgeren, herunder planlægning og kontaktskabelse.
  • Træning i at afholde mødet med borgeren, herunder selve samtaleforløbet.
  • Gode råd om afrunding og opsamling på mødet, herunder afslutning og fastholdelse af kontakt med borgeren.

Praktisk information

Tid og sted: 22. november i Odense C

Tilmeld dig kurset her (Tilmeldingsfrist 8. november 2023)


Sidst opdateret 10/03 2023