Gå til indhold

Metoder til ung-til-ung-dialog

Kommuner og foreninger kan få hjælp til at udvikle ung-til-ung dialogforløb for at fremme unges kritiske refleksion og medborgerskab.

Der er udviklet et koncept for ung-til-ung dialogforløb, som vil kunne tilrettelægges lokalt af kommuner og foreninger i form af dialogbesøg i for eksempel skoler eller klubber. Formålet med indsatsen er at fremme unges kritiske refleksion, medborger­skab og gensidige respekt. Gennem dialogforløbene træner unge andre unge i at argumentere sagligt samt reflektere over egne og andres holdninger, vær­dier og fordomme – og derved at kunne indgå i en god og konstruktiv dialog med andre mennesker.

I et dialogforløb vil trænede unge dialogskabere gennemføre tre besøg hos den enkelte gruppe af unge, hvis kompetencer og sammenhold, man ønsker at styrke. Rekvirenten kan for eksempel være en lærer, pædagog, sportstræner eller anden voksen omkring de unge.

Besøgene har hvert deres overordnede tema; ”medborgerskab og demokrati”, ”fordomme og forforståelser” samt ”fællesskaber”. Det enkelte dialogforløb kan planlægges i samarbejde med rekvirenten og tilpasses den enkelte ungegruppes behov.

Tilrettelæggelse af ung-til-ungdialog forløb kræver, at den pågældende kommune eller forening udpeger en koordinator og sørger for at rekruttere og træne unge dialogskabere. Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme tilbyder rådgivning for at understøtte dette. Endvidere er der udviklet disse materialer til brug for ung-til-ung dialogforløb:

Dialogmanualen og værktøjskassen giver de unge dialogskabere et trygt grundlag for at planlægge, facilitere og gennemføre besøg på skoler, i klubber eller hvor man ellers måtte ønske at igangssætte ung-til-ung dialog.

Indsatsen bygger på tidligere afprøvning og gode erfaringer i fire kommuner. Læs mere om erfaringer med ung-til.ung dialogforløb i denne evalueringsrapport.

Hvis du vil vide mere eller vil have rådgivning til etablering af jeres eget team af ung-til-ung dialogskabere, kan du kontakte Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme på +45 72 14 22 14 eller 

Sidst opdateret 05/12 2023