Internationalt samarbejde

Udfordringerne med ekstremisme er en fælles international udfordring. Danmark har derfor i en årrække deltaget i det internationale arbejde med at forebygge ekstremisme og terrorisme.

Indsatsen omfatter navnlig videndeling om forskning og metodeudvikling og samarbejde om udvikling og afprøvning af konkrete målrettede forebyggelsesindsatser.

Internationalt er der stor efterspørgsel på viden om den danske tilgang til forebyggelse. Det er ikke mindst fokus på den socialfaglige og ungdomspædagogiske tilgang, myndighedssamarbejderne i SSP, PSP og KSP samt erfaringerne fra større byer som Aarhus og København, der har vakt stor opmærksomhed og interesse.

Radicalization Awareness Network (RAN) er etableret i regi af den Europæiske Union og er et forum for videns- og erfaringsudveksling blandt praktikere indenfor forebyggelse af ekstremisme. Netværket omfatter blandt andet en række stående arbejdsgrupper, hvor politi, fængselsmyndigheder, lærere, socialarbejdere, sundhedspersonale, civilsamfundsaktører, forskere og andre deltager.

Læs mere om Radicalization Awareness Network (nyt vindue)

Andre eksempler på internationale samarbejdsfora er:

  • Nordisk Netværk til Forebyggelse af Ekstremisme
  • Policy Planners Network
  • Global Counterterrorism Network

Det internationale samarbejde er ikke kun vigtigt i forhold til Danmarks umiddelbare nabolande i EU; også forebyggelsesindsatsen i tredjelande har betydning for Danmark og danske interesser i ind- og udland. Udenrigsministeriet koordinerer arbejdet med at opbygge kapacitet i tredjelande. PET har blandt andet i samarbejde med Udenrigsministeriet stået for kapacitetsopbygning af myndigheder i Kenya om forebyggelse af ekstremisme. Endvidere er der igangsat et projekt, som skal udbrede de danske erfaringer med forebyggelse i Libanon, Tunesien og Jordan.

Sidst opdateret 21/05 2018