Gå til indhold

Internationalt samarbejde

Ekstremisme er en fælles international udfordring, og Danmark har derfor i en årrække deltaget i det internationale samarbejde om at forebygge ekstremisme.

Indsatsen omfatter navnlig udveksling af viden og erfaringer samt samarbejde om at udvikle anbefalinger og nye forebyggelsesindsatser.

Internationalt er der stor efterspørgsel på viden om den danske tilgang til forebyggelse. Interessen drejer sig især om myndighedssamarbejdet både lokalt og på landsplan; det vil sige infohusene og de kriminalpræventive samarbejder, SSP, PSP og KSP, som bakkes op af de nationale myndigheder. Også den socialfaglige og ungdomspædagogiske tilgang og erfaringerne fra større byer som Aarhus og København har stor interesse i udlandet.

Blandt internationale samarbejdsfora kan nedenstående fremhæves:

Radicalisation Awareness Network

Radicalisation Awareness Network (RAN) er etableret af den Europæiske Union og er et forum for videns- og erfaringsudveksling blandt praktikere, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme. Netværket omfatter en række stående arbejdsgrupper, hvor politi, fængselsmyndigheder, lærere, socialarbejdere, sundhedspersonale, civilsamfundsaktører, forskere og andre deltager.

Læs mere om Radicalisation Awareness Network (nyt vindue).

Global Counter Terrorism Forum

Global Counter Terrorism Forum (GCTF) er et samarbejde mellem en række lande og organisationer, som arbejder for at forebygge og bekæmpe terrorisme. Forummet samler eksperter og praktikere fra lande over hele verden for at dele erfaringer og udvikle værktøjer og anbefalinger, der kan anvendes i denne indsats.

Læs mere om Global Counter Terrorism Forum (nyt vindue).

Strong Cities Network

Strong Cities Network er et globalt netværk af borgmestre samt kommunale politikere og praktikere, som arbejder for lokal sammenhængs- og modstandskraft og for at modvirke ekstremisme i enhver form.   

Læs mere om Strong Cities Network (nyt vindue).

Nordic Safe Cities

Nordic Safe Cities er en alliance af byer og myndigheder som arbejder for sikre og modstandsdygtige byer i de nordiske lande.

Læs mere om Nordic Safe Cities (nyt vindue).

Sidst opdateret 10/11 2023