Gå til indhold

Kortlægninger af forebyggende indsatser

Her kan du læse om kortlægninger af forebyggelsesindsatser i kommunerne og de kriminalpræventive samarbejder, infohusene.

Status på forebyggelse af ekstremisme i de danske kommuner 2021-2022


Denne rapport belyser, hvordan kommunerne har organiseret samarbejdet i infohus kommune; det lokale kriminalpræventive samarbejde mellem kommunerne, politiet og andre myndigheder, hvor man vurderer og håndterer bekymringer om, at personer kan være i risiko for at begå kriminalitet med ekstremistisk motiv. Rapporten giver både et indblik i omfanget og arten af henvendelser om bekymring for ekstremisme samt opfølgningen på henvendelser, som er modtaget og håndteret af de kommunale infohustovholdere i perioden 2021-2022.

Læs rapporten Status på forebyggelse af ekstremisme i de danske kommuner 2021-2022

Kortlægning af samarbejdet på tværs af sektorer 2018


Det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme offentliggjorde i 2018 en kortlægning af samarbejdet på tværs af sektorer i landets infohuse. Den viste blandt andet, at forebyggelse af ekstremisme i høj grad er tænkt ind i både SSP-samarbejdet og andre indsatser, der forebygger kriminalitet, og at det sker med respekt for forholdene i den enkelte kommune og politikreds.

Læs kortlægningen fra 2018 om samarbejdet på tværs af sektorer i landets infohuse

Kortlægning af kommunernes forebyggelse af ekstremisme 2018


Det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme offentliggjorde i 2018 sammen med Rambøll en kortlægning af kommunernes indsats for at forebygge ekstremisme. Den pegede bl.a. på, at den kommunale indsats var integreret i den almindelige driftsindsats, der skal styrke trivsel og sundhed, inklusion i job og uddannelse og forebyggelse af kriminalitet.

Læs hele kortlægningen (pdf)

Kortlægning i af 20 sager om unge formodet udrejst til væbnet konflikt - 2015


Ankestyrelsen foretog i 2015 en gennemgang af et mindre antal sager om børn og unge, hvor kommunen havde en formodning om, at barnet eller den unge var eller havde været engageret i ekstremisme og formodedes at være udrejst til en væbnet konflikt i udlandet, for eksempel i Syrien eller Somalia.

Sagsgennemgangen havde til formål at supplere den eksisterende viden om de børn eller unge, der formodes at være udrejst til en væbnet konflikt i udlandet blandt andet med henblik på at lade denne viden indgå i det forebyggende arbejde i kommunerne.

Læs Ankestyrelsens kortlægning af 20 sager

Sidst opdateret 10/11 2023