Forside » Er du bekymret? » Hvordan bliver der fulgt op på din henvendelse?

Hvordan bliver der fulgt op på din henvendelse?

Hvis du henvender dig, vil kommunen, politiet eller Hotline mod radikalisering gå videre med din henvendelse.

De bekymringshenvendelser om ekstremisme og radikalisering, der indgives til kommuner, politiet eller Hotline mod radikalisering vil i mange tilfælde blive drøftet, vurderet og visiteret til videre opfølgning i de regionale infohuse, som er et forebyggende samarbejde mellem kommuner, politi, psykiatrien og Kriminalforsorgen, der er etableret i hver af landets 12 politikredse.

Læs mere om de regionale infohuse på siden 'Hvem gør hvad i Danmark'

Afhængigt af sagens karakter vil der blive fulgt op på flere forskellige måder. Det kan for eksempel være:

  • En bekymringssamtale med borgeren og eventuelt dennes familie
  • Uformelt relations- og forebyggelsesarbejde (gadeplansindsats)
  • Lovbestemte tilbud og foranstaltninger – for eksempel et mentorforløb, der skal hjælpe borgeren til en mere velfungerende tilværelse
  • At politiet efterforsker, og at der eventuelt rejses tiltale efter straffeloven
  • At sagen vurderes ubegrundet og afsluttes
Sidst opdateret 07/08 2018