Gå til indhold

Her kan du henvende dig

Er du ven eller pårørende til en person, du er bekymret for? Er du fagperson og er bekymret for en borger, der skaber problemer for sig selv eller andre? Er du selv involveret i noget, du ikke kan overskue?

Hvis du har en bekymring om ekstremisme bør du henvende dig til Hotline mod radikalisering og i nogle tilfælde til politiet eller din kommune.

Hotline mod radikalisering

Hotline mod radikalisering fungerer som et samlet nationalt kontaktpunkt, hvor alle i det danske samfund – både fagpersoner og andre borgere – kan henvende sig, hvis de har konkrete bekymringer om ekstremisme. Hotlinen er bemandet med erfarne medarbejdere inden for forebyggelse af ekstremisme og bistår med kvalificeret rådgivning.

Mulighed for anonymitet. Hvis du ønsker det, kan du henvende dig anonymt. Her er det en god idé at sige fra starten, at du ønsker at være anonym.

Hvis det er relevant, henviser hotlinen videre til lokale myndigheder, hvor henvenderen eller borgeren, som bekymringen drejer sig om, har bopæl.

Kontakt Hotline mod radikalisering i tidsrummet kl. 8-22 på telefon 41 74 90 90.

Politiet

Hvis du har mistanke om, at der er sket eller vil ske ulovlige handlinger med baggrund i ekstremisme, bør du melde det til politiet i dit område.

Kontakt politiet på telefon 114 eller foretag en anmeldelse på politi.dk

Socialforvaltningen i din kommune

Efter lov om social service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. Dette kan eksempelvis være, hvis et barn eller en ung færdes i ekstremistiske miljøer eller planlægger at udrejse til et konfliktområde i udlandet.

I dette tilfælde, hvor du ikke blot har en bekymring eller mistanke, men får kendskab til at en ungs trivsel og udvikling er i fare, skal du underrette socialforvaltningen i din kommune.

For offentligt ansatte gælder en skærpet underretningspligt, efter lov om social service § 153, hvis de i forbindelse med deres arbejde får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn eller en ungs trivsel og udvikling er i fare.

Både børn og voksne kan henvende sig til deres kommune og få råd og vejledning, hvis de vil have hjælp til at komme ud af ekstremisme, da kommunerne skal sørge for gratis, målrettet rådgivning.

Sidst opdateret 16/11 2023