Gå til indhold
Forside » Er du bekymret? » Læs om hvordan der bliver fulgt op på din henvendelse

Sådan bliver der fulgt op på din henvendelse

Bekymringer om kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv håndteres i ”infohus kommune”, hvor relevante kompetencer samles til en systematisk, koordineret og kvalificeret analyse og vurdering af bekymringer.

Som led i indsatsen for at forebygge og bekæmpe radikalisering og ekstremisme er der, i samarbejde mellem landets 98 kommuner og de 12 politikredse, etableret infohuse. 

Infohusene bygger videre på de mangeårige erfaringer fra SSP-samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi, hvor man har mulighed for at dele visse personoplysninger, når formålet er at forebygge kriminalitet. De centrale aktører er ”infohus-tovholdere” fra politi og kommune. Derudover kan der, afhængig af bekymringens art, være deltagelse fra for eksempel psykiatrien, Kriminalforsorgen eller udlændingemyndighederne. 

De bekymringer, som tilgår infohusene, bliver vurderet med respekt for lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor relevante fagpersoner vurderer både ressourcer og risici hos den person, for hvem der er en bekymring. I de tilfælde, hvor det er relevant, følger myndighederne op med en indsats, der kan understøtte en positiv udvikling hos personen. Alt afhængig af personens behov kunne det for eksempel være mentorstøtte, psykologhjælp, hjælp til at komme i uddannelse eller andet, der kan hjælpe personen til at holde sig fri af risikoadfærd. Hvad angår de mest alvorlige bekymringer om ekstremisme, håndteres disse alene af politiet.

Du kan læse mere om infohussamarbejdet her.

Sidst opdateret 13/12 2023