Gå til indhold

Antisemitisme

Antisemitisme er en bestemt opfattelse af jøder, der kan udtrykkes som had mod jøder. Retoriske og fysiske former for antisemitisme rettes mod jødiske og ikkejødiske enkeltpersoner og/eller deres ejendom samt institutioner og religiøse samlingssteder, der tilhører jødiske samfund.


Tre casestudier af antisemitisme i Danmark

CDE har som led i den nationale handlingsplan mod antisemitisme undersøgt antisemitismens aktuelle udbredelse i tre udvalgte miljøer: Online gamingmiljøer, højreekstreme miljøer og islamiske miljøer.

Undersøgelsen præsenteres i fire dokumenter. De tre casestudier fremgår i tre selvstændige delrapporter. Derudover fungerer ”Kort fortalt: Tre casestudier af antisemitisme i Danmark” som en samlende introduktion til og opsummering af delrapporternes hovedkonklusioner. Derudover indeholder ”Kort fortalt” et kort oprids af situationen i de tre miljøer efter den 7. oktober 2023. ”Kort fortalt” kan dermed læses også som en sammenfatning af alle tre delrapporter. Hent alle publikationerne her:

Kort fortalt: Tre casestudier af antisemitisme i Danmark

Antisemitisme i gamingmiljøer

Antisemitisme i højreekstreme miljøer

Antisemitisme blandt islamiske organisationer og forkyndere

Find mere viden i denne publikation

Kortlægning af international forskning i antisemitisme


Sidst opdateret 20/03 2024