Gå til indhold
Forside » Viden » Hvad er ekstremisme og radikalisering?

Ekstremisme og radikalisering

Der findes mange forskellige definitioner af ordene ”ekstremisme” og ”radikalisering”. Her kan du læse om, hvordan ordene forstås af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.

Hvad er ekstremisme?

”Ekstremisme” defineres i den nationale handlingsplan fra 2016 på denne måde:

”Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med”.

Ekstremistiske miljøer og ideer er endvidere ofte karakteriseret ved:

  • Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder.
  • Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati.
  • Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende.
  • Lukkethed og fokus på et opfattet modsætningsforhold mellem 'os' og 'dem'.

Ekstremisme er et fænomen under løbende forandring og kommer til udtryk på mange forskellige måder. For eksempel ved at emner som migration, globalisering, væbnede konflikter, klima, biodiversitet, dyrevelfærd, kønsidentiteter m.v. behandles på nye måder eller tages op i nye sammenhænge, hvor man – implicit eller eksplicit – søger at legitimere vold og andre kriminelle handlinger.

Lyt til podcasten Hvad kan forskningen fortælle os om ekstremisme?

Hvad er radikalisering?

”Radikalisering” defineres i den nationale handlingsplan fra 2016 på denne måde:

”Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi”.

Termen ”radikalisering” er omdiskuteret. I forskningen går man i stigende grad bort fra at benytte termen, men taler for eksempel om ”pathways” eller ”veje ind og ud af ekstremisme”.

Både erfaring og forskning viser, at alle individers og gruppers veje til ekstremisme er forskellige og typisk foregår i et komplekst samspil mellem faktorer på samfunds-, gruppe- og individniveau.

Få viden om veje ind i og ud af ekstremisme her

Sidst opdateret 24/11 2023