Gå til indhold

Omtanke online – erhvervsuddannelser

Dette undervisningsmateriale til elever på erhvervsuddannelser indeholder fagtekster, opgaver og diskussionsspørgsmål inden for emner som propagandateknikker, konspirationsteorier, fake news og den dobbelte rolle som producent og modtager på sociale medier. Formålet er at styrke de unges digitale dannelse, kritiske tænkning og evne til at færdes online med omtanke.

Undervisningsmaterialerne kan inddrages i fagene dansk, samfundsfag, historie samt i tværgående temaer om blandt andet demokrati og medborgerskab, digital dannelse, sociale medier, etik og mediekritisk analyse.

Alle temaer indeholder beskrivelser af, hvilket fag, de kan indgå i, læringsmål og læsevejledninger til fagteksterne. Desuden findes bagerst i bøgerne fagunderstøttende redskaber og en begrebsoversigt.

Publikationen er en del af Omtanke Online-serien, som også omfatter materialer til grundskolen, gymnasiale uddannelser og fritidstilbud


Hent publikationen

Sidst opdateret 20/09 2022

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2022
Forfatter
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration