Gå til indhold
Forside » Nyheder » Udbud: Kortlægning af viden med relevans for forebyggelse af ekstremisme og udarbejdelse af videnssyntese

Udbud: Kortlægning af viden med relevans for forebyggelse af ekstremisme og udarbejdelse af videnssyntese

For at styrke Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes rådgivning af nationale og lokale aktører skal eksisterende videnskabelig og praktisk viden kortlægges.

Opgaven med at kortlægge viden med relevans for forebyggelse af ekstremisme og udarbejde en videnssyntese mm. indeholder fire leverancer:

  1. Et katalog, der formidler resultaterne af kortlægningen af eksisterende viden om forebyggelse af ekstremisme og af andre fænomener, som leverandøren kan sandsynliggøre har relevans for forebyggelse af ekstremisme, samt om radikalisering og ekstremisme, der har relevans for forebyggelse. Kataloget skal indeholde referater af hver enkel publikation og en vurdering af den pågældende publikations kvalitet og tyngde. Kataloget skal endvidere opsummere status på den eksisterende viden og identificere de væsentligste mangler heri.

  2. En videnssyntese, der sammenfatter den aktuelt bedste viden og deklarerer dennes kvalitet og tyngde.

  3. Et redskab til vurdering af viden, som af leverandøren anvendes til at identificere den aktuelt bedste viden og som fremadrettet kan anvendes af centeret til vurdering af viden.

  4. En litteraturliste over den litteratur, der udgør aktuelt bedste viden, som forskning og analyse, der fremadrettet rekvireres af centeret, kan skrive sig op imod.

Praktiske oplysninger

Der er afsat i alt 1,2 mio. kr. eks. moms til løsning af opgaven.

Projektperioden er fra september 2017 til februar 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemfører et udbud på rammeaftalen vedrørende opgaven.

Frist for indgivelse af tilbud er den 23. august 2017 kl. 12.00.

Læs udbuddet: Kortlægning af viden med relevans for forebyggelse af ekstremisme og udarbejdelse af videnssyntese, her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 30/06 2017
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk