Gå til indhold
Forside » Nyheder » Nyt kursuskatalog om ekstremisme og forebyggelse og ny rapport om salafisme og jihadi-salafisme

Nyt kursuskatalog om ekstremisme og forebyggelse og ny rapport om salafisme og jihadi-salafisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som fra 10. oktober 2022 bliver en del af det nye Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme udgiver nu sit kursuskatalog for det kommende halve år. I denne omgang byder kataloget på webinarer og fysiske arrangementer, som opkvalificerer inden for emner som konflikthåndtering online, udarbejdelse af beredskabsplaner, tendenser og strømninger i danske- og internationale miljøer, grooming og konspirationsnarrativer, bekymringssamtaler og vurderingsværktøj i relation til borgere i risiko samt boligområdets ressourcer og udfordringers betydning for unges involvering i bekymrende miljøer. Endvidere planlægger vi, som led i den igangværende opmærksomhedsindsats i undervisningssektoren, to webinarer om at holde opmærksomhedsoplæg på skoler og uddannelser. Der vil komme yderligere information om dette, så snart det er muligt.

Som noget nyt indeholder kataloget en uddannelsesguide der kan give dig et overblik over hvilke kurser, der er relevante for dig i forhold til din faglige rolle i arbejdet med forebyggelse af ekstremisme.

Hent kursuskataloget her.

 

Udfordringer relateret til salafisme og jihadi-salafisme i Danmark – Historik, aktuelle udviklinger og praktiske erfaringer

Centeret offentliggør også rapporten Udfordringer relateret til salafisme og jihadi-salafisme i Danmark – Historik, aktuelle udviklinger og praktiske erfaringer, som er udarbejdet af både danske og udenlandske forskere, der fra forskellige vinkler belyser problematikker som ekstremisme, negativ social kontrol, segregation og antidemokratiske handlinger.

Rapporten beskriver, hvordan jihadi-salafistiske personer og miljøer har været aktive i Danmark siden 1980’erne, og at aktive grupper i dag har forbindelser til nogle af de netværk, som blandt andet blev centrum for mobilisering til deltagelse i konflikten i Syrien og Irak. Ifølge rapporten fremstår de jihadi-salafistiske miljøer i dag mere organisatorisk fragmenterede, og sammen med en øget sikkerhedsbevidsthed har dette bidraget til, at aktiviteter, hvor der udtrykkes sympati for jihadisme, i dag er mindre synlige end før.

Rapporten stiller skarpt på udviklinger i online salafi-propaganda målrettet kvinder, som tidligere indeholdt åbenlyse kald til væbnet kamp, men i dag primært fokuserer på temaer, der fremstilles som strukturel diskrimination af muslimer. Ifølge rapporten rummer denne udvikling et potentiale for at styrke gruppernes rekrutteringsmuligheder, fordi de taler ind i frustrationer, som deles i bredere kredse. Rapporten peger også på, at mange moskéer på baggrund af de seneste års erfaringer med udrejse til konflikten i Syrien og Irak har forsøgt at indføre egne kontrolmekanismer for at undgå jihadi-salafistisk påvirkning af særligt børn og unge.

En stor del af rapporten bygger desuden på interviews med forebyggelsespraktikere i politi, kommuner og Kriminalforsorgen. Disse kapitler peger på, at det er et mindretal blandt praktikerne, der har haft erfaringer med borgere med salafistiske overbevisninger inden for de sidste to år. Dem med erfaringer har dog oplevet borgere med salafistiske overbevisninger, der søger at begrænse andres ret til selv at vælge påklædning, seksualitet eller religion, eller som direkte billiger brugen af vold. Disse resultater kan tyde på, at udfordringer relateret til salafisme og jihadi-salafisme ikke er alment forekommende i det danske samfund, men kan være markante der, hvor de optræder.

Du kan læse rapporten her.

 

Venlig hilsen

Kenneth Schmidt Hansen
Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme


Hvis du ønsker mere information om etableringen af det nye Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme kan du læse nyheden her

Sidst opdateret 13/09 2022
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk