Gå til indhold
Forside » Nyheder » Nye forskningsrapporter om dansk salafi-propaganda på sociale medier

Nye forskningsrapporter om dansk salafi-propaganda på sociale medier

Ph.d. Sara Jul Jacobsen var i 2020-21 ansat som postdoc ved Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, hvor hun udarbejdede en række forskningsrapporter, der skal give fagprofessionelle nyttig baggrundsviden i det forebyggende arbejde.

Fra væbnet kamp til værdikamp: Dansk salafi-propaganda i et 10 års perspektiv. Rapporten undersøger både militant og ikke-militant online-propaganda, som danske salafi-grupper har delt i perioden 2011-2021. Rapporten finder, at mens den danske salafi propaganda, der blev delt på sociale medier fra 2011 til og med 2017, også var eksplicit militant, er den propaganda, der er blevet delt de senere år frem til midt 2021, overvejende ikke-militant – i form af fortællinger om en ideologisk bekæmpelse af islam og muslimsk identitet. Rapporten diskuterer denne udvikling, herunder hvordan den nyere propaganda har en endnu bredere rækkevidde end den militante, og hvordan ikke-militant propaganda også kan tjene som dynamik i radikaliseringsprocesser. Læs rapporten.

Mandlige krigere og kvindelig ære: Maskulinitet og femininitet i dansk salafi-propaganda på sociale medier. Rapporten undersøger, hvilken rolle køn spiller i online salafi-propaganda, og hvilken betydning køn har for propagandaens rekrutteringspotentiale. Rapporten bygger på et studie af propaganda, som danske salafi-grupper har delt på sociale medier i årene 2011-2021. I lyset af et skifte i perioden fra overvejende militant til overvejende ikke-militant propaganda præsenterer og diskuterer rapporten, hvordan køn på forskellige måder inddrages som rekrutteringsværktøj i henholdsvis den militante og den ikke-militante propaganda. Rapportens argument er, at køn gennemgående har en central plads og åbenbar betydning for rekruttering til miljøerne, og at det forebyggende arbejde vil stå endnu stærkere, hvis det også inkluderer køn i sin forståelse af radikaliseringsprocesser. Læs rapporten.

Fra kvindelig kriger til opdrager af næste generation: Dansk kvindespecifik salafi-propaganda i et 10 års perspektiv. Rapporten stiller skarpt på den del af den salafistiske rekrutteringspropaganda online, som er specifikt målrettet kvinder. Rapporten diskuterer propagandaens karakter og udvikling i årene 2011-2021 og finder blandt andet, at denne propaganda målrettet kvinder ligesom den bredere salafistiske propaganda siden 2017 har ændret sig fra også at indeholde militante budskaber til at være overvejende ikke-militant. Ikke desto mindre kan den ikke-militante propaganda fortsat indgå som en dynamik i radikaliseringsprocesser. Læs rapporten.

Metodiske refleksioner og teoretiske overvejelser i studiet af dansk salafi-propaganda på sociale medier. Rapporten omhandler metodiske og teoretiske overvejelser i forbindelse med rapporterne ”Fra væbnet kamp til værdikamp”, ”Fra kvindelige krigere til opdragere af næste generation” samt ”Mandlige krigere og kvindelig ære: Maskulinitet og femininitet i dansk salafi propaganda på sociale medier”. Læs rapporten.

Forældreskab i dansk salafi-propaganda på sociale medier. Rapporten undersøger, hvordan salafī-grupper med base i Danmark anvender fortællinger om forældreskab i deres outreach på sociale medier og diskuterer dette op imod i den eksisterende forskning om familiens rolle i radikalisering, forebyggelse, deradikalisering og reintegration. Læs rapporten.

Sidst opdateret 06/05 2022
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk