Gå til indhold
Forside » Publikationer » Mandlige krigere og kvindelig ære: Maskulinitet og femininitet i dansk salafi-propaganda på sociale medier

Mandlige krigere og kvindelig ære: Maskulinitet og femininitet i dansk salafi-propaganda på sociale medier

Denne forskningsrapport af Ph.d. Sara Jul Jacobsen undersøger, hvilken rolle køn spiller i online salafi-propaganda, og hvilken betydning køn har for propagandaens rekrutteringspotentiale. Rapporten bygger på et studie af danske salafi-gruppers propaganda delt på sociale medier i årene 2011-2021. I lyset af et skifte i perioden fra overvejende militant til overvejende ikke-militant propaganda præsenterer og diskuterer rapporten, hvordan køn på forskellige måder inddrages som rekrutteringsværktøj i henholdsvis den militante og den ikke-militante propaganda. Rapportens argument er, at køn gennemgående har central plads og åbenbar betydning for rekruttering til miljøerne, og at det forebyggende arbejde vil stå endnu stærkere, hvis det også inkluderer køn i sine forståelser af radikaliseringsprocesser. Rapporten er målrettet fagprofessionelle inden for forebyggelse og placerer løbende sine pointer inden for denne kontekst.


Hent publikationen

Sidst opdateret 06/05 2022

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2022
Forfatter
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet