Gå til indhold

Psykiske sygdomme og ekstremisme: Hvad siger forskningen?

EMNENOTAT. Formålet med dette emnenotat er at nuancere og præcisere den forskningsbaserede viden på området, dels for at gavne den praktiske forebyggende indsats, og dels for at gøre opmærksom på problematikker knyttet til stigmatisering og selvstigmatisering, som individer med psykiske sygdomme oplever.

Generelt konkluderer forskningen, at der ikke kan påvises en direkte årsagssammenhæng mellem psykiske sygdomme og terrorisme eller udrejse til konfliktområder. Overordnet set er der enighed om, at der ikke er en generel øget forekomst af psykiske sygdomme blandt individer mistænkt eller dømt for terrorisme eller udrejse til konfliktområder sammenlignet med den generelle befolkning. Der er ligeledes enighed om, at psykisk sygdom ikke alene er årsag til, at nogle individer begår terrorhandlinger eller rejser til konfliktområder.


Hent publikationen

Sidst opdateret 07/08 2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Copyright
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Udgiver
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme