Gå til indhold

Læreres reaktioner på radikalisering

Forskningsrapport fra Aarhus Universitet: Danske og britiske læreres reaktioner på radikalisering - holdninger og indberetningshensigter.

Rapporten er forfattet af forskerne David Parker, Lasse Lindekilde og Oluf Gøtzsche-Astrup og bygger på to akademiske artikler, som med et fokus på hovedresultater og anbefalede tiltag er videreudviklet til udgivelse i regi af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Rapporten viser blandt meget andet, at britiske lærere føler sig mere sikre end danske lærere på, hvordan de bør reagere ved mistanke om radikalisering, ligesom de reagerer mere 'formelt' end danske lærere, f.eks. i form af indberetning til myndighederne. Forfatterne peger på, at denne forskel til dels kan skyldes uddannelse, idet britiske lærere i meget videre omfang end danske har modtaget en form for uddannelse i forebyggelse af radikalisering.


Hent publikationen

Sidst opdateret 14/12 2021

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Århus Universitet
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration