Gå til indhold

Kort fortalt: Propaganda i en ekstremistisk sammenhæng

KORT FORTALT. Dette er en sammenfatning af de vigtigste pointer fra Julian Richards artikel om propaganda i en ekstremistisk sammenhæng. Det handler blandt andet om, hvordan højreekstremistisk og ekstrem islamistisk propaganda er konstrueret, hvordan den virker, og hvad man som praktiker kan gøre for at modarbejde den.

Selvom fortællingerne er forskellige inden for hver ekstremismeform, er der tre grundlæggende elementer, der ser ud til at gå igen i al ekstremistisk propaganda: angst, påvirkning og konstruktion af narrativer om håb og forløsning. Derfor er det de samme psykologiske og sociale sårbarheder, som alle typer ekstremistisk propaganda forsøger at drage fordel af.

Det er en kombination af faktorer på individ-, gruppe- og samfundsniveau, der drager individer ind i ekstremistiske miljøer. Forskning peger dog på, at det er for omfattende for praktikere at ændre på samfundsmæssige faktorer som afsavn og diskrimination, der kan forårsage stress og angst for potentielle ekstremister. I stedet bør man som praktiker begynde med individet og med at opbygge empati for vedkommendes personlige situation, så man kan skræddersy en indsats for dem.

Troværdighed er afgørende for, om propagandaen virker. Succesfulde propagandister forsøger derfor at latterliggøre modsatte budskaber som værende ”fake news” eller elitær propaganda, men det er alligevel svært for propagandisterne at modstå, hvis de gentagne gange bliver taget i at fremføre usandheder. De betyder, at konstante angreb på propagandisternes troværdighed og deres udtalelser er en af de mest effektive metoder til at modarbejde ekstremistisk propaganda.


Hent publikationen

Sidst opdateret 07/08 2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Medforfattere
Julian Richards
Copyright
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Udgiver
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme