Gå til indhold
Forside » Nyheder » Udbud: Uddan mentorer og forældrecoaches, der skal forebygge ekstremisme

Udbud: Uddan mentorer og forældrecoaches, der skal forebygge ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme søger leverandør til at uddanne og støtte kommuner, som tilbyder mentor- og forældrecoachforløb til at forebygge ekstremisme.

140 medarbejdere fra 27 kommuner fra alle dele af landet udgør i dag et korps af mentorer og forældrecoaches, som arbejder for at forebygge ekstremisme. Korpset blev etableret i 2015 og fortsætter frem til 2020. Derfor udbyder Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme en opgave, som består i at uddanne nye medlemmer af korpset samt støtte de 27 deltagende kommuner i at implementere korpsets arbejde med at forebygge ekstremisme.

Mentorernes arbejde består i at indgå i kortere eller længerevarende forløb med personer, der færdes i ekstremistiske miljøer eller viser konkrete bekymringstegn på at være involveret i ekstremisme. Mentorforløbene skal både være med til at forebygge ekstremisme, men også sikre at borgere ikke vender tilbage til et ekstremistisk miljø efter at have forladt det. Forældrecoachene hjælper forældre med at støtte deres børn, så de holder sig fri af ekstremisme.

Både mentorerne og coachene arbejder efter metoden Løsningsfokuseret Arbejde med Tilværelseskompetencer, som bygger på balanceret risikovurdering, tilværelsespsykologien og den løsningsfokuserede samtale.

Opgaven omfatter blandt andet:

  • Yde generel implementeringsstøtte til de deltagende kommuner.
  • Organisere og afholde årlige nationale netværksmøder, regionale netværksmøder og ledernetværksmøder.
  • Gennemføre grunduddannelsesforløb for nye medlemmer af korpset i og gennemføre overbygningsmoduler til allerede uddannede medlemmer af korpset. Som led heri skal de metodiske komponenter i uddannelsen kvalificeres.
  • Resultatdokumentation af indsatsen.

Praktiske oplysninger

Der afsættes i alt 2,9 mio. kr. til opgaven, som løber i perioden september 2018 til december 2020.

Centeret melder opgaven offentligt ud på www.uim.dk.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan sendes skriftligt til

Tilbuddet skal sendes skriftligt i elektronisk form til følgende mailadresse:

Tilbuddet skal være indleveret senest 11. september 2018 kl. 12.00.

Se udbudsmateriale her

Se også pulje til kommuner her www.uim.dk/puljer.

Sidst opdateret 14/08 2018
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk