Gå til indhold
Forside » Nyheder » Udbud: Mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

Udbud: Mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” skal der gennemføres et mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser.

Projektet skal styrke skolernes forudsætninger for at forebygge polariserende og forulempende adfærd samt håndtere adskilthed, fordomme og stereotyper. Projektet skal navnlig sætte fokus på skoleledelsen, lærere og det pædagogiske personales praksis, dialogkompetencer m.v.

Formålet er at udvikle et ”mønsterskole-koncept” i samarbejde med fire deltagende skoler. Konceptet skal være med til at understøtte skolerne i at sætte tidligt ind i forhold til intolerance og fjendebilleder på tværs af forskelligheder.

Projektets primære fokus vil være at styrke skoleledelsen, lærerne og det pædagogiske personale i at skabe åbenhed, respekt og forståelse for mangfoldighed og diversitet blandt elever, lærere og skoleledelse, hvorfor anderkendelse og inkluderende pædagogik er et centralt udgangspunkt i initiativet.

På baggrund af ovenstående skal der i projektet igangsættes følgende hovedleverancer:

  • Udvikling af et metodekoncept
  • Undervisning af ledelse og personale på fire deltagende skoler
  • Gennemførelse af netværksaktiviteter på tværs af fire deltagende skoler
  • Implementeringsstøtte til fire deltagende skoler
  • Udvikling af resultatdokumentation
  • Varetagelse af styregruppe, følgegruppe og statusrapporter, herunder en afsluttende intern evaluering
  • Formidling af opnåede resultater og erfaringer

Projektperioden strækker sig fra august 2017 til december 2018.

Frist for indgivelse af tilbud er 1. juli 2017 kl. 12.00.

Sidst opdateret 24/09 2020
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk