Gå til indhold
Forside » Nyheder » Pulje til udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Pulje til udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Formålet med initiativet er at forebygge en tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer, særligt med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer. Initiativet har samtidig fokus på at forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger, retorik og adfærd.

Initiativet er målrettet kommuner med særligt udsatte boligområder.

Sigtet er, at kommunerne indgår i et systematisk og struktureret samarbejde med det boligsociale område samt andre lokale aktører, såsom lokalpoliti, civilsamfund mv., hvor de i fællesskab danner et overblik over målgrupper i deres boligområder

Sigtet er også, at kommunerne understøttes i at udvikle indsatser målrettet både kriminelle personer i risiko for radikalisering og yngre søskende til radikaliserede personer.

De udvalgte kommuner får professionel støtte til at udvikle, kvalitetsteste og implementere et identifikationsværktøj, samarbejdsmodel og helhedsorienteret indsatsmodel i samarbejde med Rambøll, som sammen med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er leverandør af samskabelsesprocessen. 

Der afsættes i denne pulje 1 mio. kr., der kan søges af kommuner med socialt belastede boligområder.

Læs mere om puljen på uim.dk

Sidst opdateret 27/04 2017
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk