Gå til indhold
Forside » Nyheder » Psykiske sygdomme og ekstremisme: Hvad siger forskningen?

Psykiske sygdomme og ekstremisme: Hvad siger forskningen?

Generelt konkluderer forskningen, at der ikke kan påvises en direkte årsagssammenhæng mellem psykiske sygdomme og terrorisme eller udrejse til konfliktområder.

Der er ikke noget, der tyder på, at psykiske sygdomme alene er årsagen til, at nogle begår terrorisme. Der findes dog kun begrænset forskning om emnet, og der kan derfor ikke drages nogen generelle konklusioner om, hvilke rolle psykisk sygdom i sammenspil med andre faktorer spiller i individers veje ind i ekstremisme. Det fremgår af et notat, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udarbejdet på baggrund af forskning på området.

Notatet har inddraget nyere forskning, der har undersøgt, om der har været højere forekomst af psykiske sygdomme hos personer, der er rejst til konfliktzoner eller har begået solo- eller selvmordsterrorisme, end der er blandt den generelle befolkning.

Altid behov for konkret faglig vurdering

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme anbefaler, at forebyggelse bygger på et vidensbaseret og nuanceret grundlag, som ikke bidrager til at stigmatisere borgere med psykiske sygdomme. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der ved bekymringer for ekstremisme altid vil være behov for at foretage en konkret faglig vurdering af den samlede situation i forhold til borgerens ressourcer og risici.

Du kan finde hele notatet her.

Sidst opdateret 30/04 2019
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk