Gå til indhold
Forside » Nyheder » Nyt koncept skal hjælpe kommuner med at udvikle handlingsplaner til at forebygge ekstremisme

Nyt koncept skal hjælpe kommuner med at udvikle handlingsplaner til at forebygge ekstremisme

Hvis man som kommune vil forebygge ekstremisme, er det vigtigt, at pædagoger, lærere, jobkonsulenter og øvrige medarbejdere ved hvilke bekymringstegn, de skal holde øje med. De skal vide, hvem de skal henvende sig til, hvis de er bekymret for en borger, og kommunen skal have en klar strategi for, hvordan de håndterer den enkelte henvendelse – uanset om situationen vurderes at være akut eller ej.

Derfor har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i samarbejde med Deloitte og 10 kommuner udviklet et nationalt koncept til, hvordan kommuner udarbejder en handlingsplan til at forebygge ekstremisme.

”Projektet kendetegner den danske model og det gode samarbejde, der er opbygget igennem mange år mellem nationale og lokale aktører, hvor metoder og koncepter udvikles i tæt samarbejde. En handlingsplan skal give mening i en kommunal praksis i det øjeblik, der er en bekymring.  Derfor har det været helt afgørende, at kommuner har været med til at udvikle konceptet,” siger Karin Ingemann, der er leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Konceptet skal være med til at skabe en fælles tilgang til området på tværs af kommunegrænser, men med respekt for, at hver kommune har sin måde at gøre tingene på. Handlingsplanen bør dog uanset kommunens tilgang være fundamentet til at løse tre væsentlige opgaver.

  1. Generel forebyggelse, der rækker ud over ekstremisme
  2. Udredning og håndtering af bekymringer
  3. Handling i akutte situationer

Udover en beskrivelse af konceptet er der blevet udarbejdet en guide til, hvordan man som kommune udvikler og implementerer sin handlingsplan. Den er bygget op trin for trin, fra hvilke fagpersoner der bør være repræsenteret i en arbejdsgruppe, til hvilke konkrete elementer handlingsplanen skal indeholde, og hvordan den bliver implementeret, så den bliver en fast del af arbejdet med at forebygge ekstremisme.

Læs mere om konceptet for kommunale handlingsplaner.

Konceptet er et led den nationale handlingsplan fra oktober 2016, Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Sidst opdateret 03/12 2018
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk