Gå til indhold

Nyhedsbrev december 2021

Centeret har ikke udsendt nyhedsbrev i noget tid, hvilket skyldes at vi er ved at overgå til et nyt system for nyhedsabonnementer.

·       Ny forskningsrapport fra Aarhus Universitet: Danske og britiske læreres reaktioner på radikalisering - holdninger og indberetningshensigter. Rapporten er forfattet af forskerne David Parker, Lasse Lindekilde og Oluf Gøtzsche-Astrup og bygger på to akademiske artikler, som med et fokus på hovedresultater og anbefalede tiltag er videreudviklet til udgivelse i regi af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Rapporten viser blandt meget andet, at britiske lærere føler sig mere sikre end danske lærere på, hvordan de bør reagere ved mistanke om radikalisering, ligesom de reagerer mere 'formelt' end danske lærere, f.eks. i form af indberetning til myndighederne. Forfatterne peger på, at denne forskel til dels kan skyldes, at britiske lærere i meget videre omfang end danske har modtaget en form for uddannelse i forebyggelse af radikalisering. Læs rapporten her.

  • Podcast: Forebyg ekstremisme online. Lyt til podcasten Børn og unges onlineliv på kanten – hvordan forebygger vi, at det udvikler sig ekstremt, udviklet i samarbejde med bl.a. Red Barnet. Find podcasten her.
  • Kursuskataloget for første halvår af 2022 byder på et par timers webinar om politisk ekstremisme i danske og internationale miljøer samt et endags kursus om boligområdets ressourcer og udfordringers betydning for unges involvering i problematiske miljøer. Vi vil samtidig inspirere til måder at tage bekymringssamtaler med borgere i risiko for ekstremisme samt udbyde vores todages superbrugeruddannelse i vurderingsværktøjet. Endvidere vil der igen i 2022 blive mulighed for at deltage i den særligt tilrettelagte uddannelse om forebyggelse af ekstremisme online blandt unge Børn og unges online liv på kanten – hvordan forebygger vi, at det udvikler sig ekstremt?  Kursuskataloget lanceres primo februar 2022; find det på www.stopekstremisme.dk.

Endelig kan du få et mere generelt overblik over Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes aktiviteter her.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Venlig hilsen

Moya-Louise Lindsay-Poulsen
Leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Sidst opdateret 28/01 2022

Abonnér på nyheder

Tilmeld dig som abonnent og modtag nyheder fra stopekstremisme.dk.