Gå til indhold

Nr. 4, november 2020

  1. Centerets nye leder: Jeg glæder mig til at bygge videre på det gode samarbejde
  2. Undersøgelse af ekstremisme online blandt børn og unge: "Det har slået mig, hvor lidt vi faktisk ved"
  3. Fra incels til forebyggelse på fire niveauer: Tre pixier sætter spot på udvalgte emner i kortlægning
  4. Kort fortalt: Salafisme giver ofte sociale problemer
  5. Nordisk konference sætter emner som kvinder, børn og skoleskyderier under lup

Centerets nye leder: Jeg glæder mig til at bygge videre på det gode samarbejde

Tilbage i midten af oktober overtog Moya-Louise Lindsay-Poulsen roret som ny leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Den seneste måned har hun allerede mødt flere af jer. Og netop samarbejdet med kommuner og politiet i infohusene og alle I andre vigtige aktører på tværs af sektorer er noget af det, hun ser frem til og ser som fundamentet for den fortsatte udvikling af centeret og den samlede danske indsats for at forebygge ekstremisme.

”Godt samarbejde er altid vigtigt, men det er helt afgørende, når vi har med så komplekse områder som forebyggelse af ekstremisme at gøre,” siger Moya-Louise Lindsay-Poulsen.

”Det skal være til stede for, at vi som center kan løfte vores kerneopgaver med at rådgive og opkvalificere kommuner og infohuse, og når vi i fællesskab udvikler nye redskaber og metoder som for eksempel vurderingsværktøjet. Så jeg glæder mig meget til at bidrage til og bygge videre på det gode samarbejde, der er så unikt for den danske måde at forebygge på,” forklarer hun.

Moya-Louise Lindsay-Poulsen er kommet til efter en håndfuld år som kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriet og har derfor et godt kendskab til området, ligesom hun også kender flere af centerets samarbejdspartnere fra sin tid i Justitsministeriet.

Undersøgelse af ekstremisme online blandt børn og unge: "Det har slået mig, hvor lidt vi faktisk ved”

”Når vi møder eksempelvis SSP’ere, der ikke føler sig godt nok klædt på til at gå i dialog og rådgive børn og unge om onlineliv, så hjælper det nogle gange at forstyrre deres usikkerhed. Mange SSP’ere rådgiver ofte børn og unge om eksempelvis stoffer, og de fleste af dem giver udtryk for, at de selv føler, at det er noget de er rigtig gode til," siger Kit Stender Petersen.

Hun er ph.d. og lektor ved Absalon og har sammen med ph.d. og lektor Rikke Peters fra UCL undersøgt, hvad der er af viden om forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge.

”Spørger vi dem (SSP’erne, red.) så, om de har prøvet alle stofferne selv, svarer de ofte nej, og det giver stof til eftertanke. For i virkeligheden skal vi bare bytte stoffer ud med online."

"For selvfølgelig kan en SSP-medarbejder komme med gode råd, og selvfølgelig kan man være nysgerrig og interesseret og spørge: ’Hvad får du ud af det?’, ’Hvad bidrager det til?’, eller ’Hvorfor tror du, du har brug for at være så meget online?’."

"Det handler om, at vi skal blive mere modige som voksne, og at vi skal turde gå ind i de her dialoger med børnene og interessere os for deres liv på nettet og acceptere, at vi ikke nødvendigvis selv er eksperterne."

"Børn og unge er os langt overlegne, når det kommer til alt det tekniske, til platformene osv., men barnet er til gengæld ikke eksperten i almen dannelse, og det er her, vi som voksne har en betydningsfuld fordel,” forklarer Kit Stender Petersen.

Læs hele interviewet her.

Fra incels til forebyggelse på fire niveauer: Tre pixier sætter spot på udvalgte emner i kortlægning

Hvilke nye fænomener og tendenser er der inden for ekstremisme online blandt børn og unge, og hvordan arbejder man med at forebygge det på samfunds-, gruppe-, individ- og skoleniveau?

Det er nogle af de vigtigste overordnede temaer i den kortlægning, vi har lavet i samarbejde med professionshøjskolerne Absalon og UCL, og som nu er blevet skrevet om til tre pixiudgaver, der hurtigt giver overblik over hvert af temaerne.

Du kan blandt andet blive klogere på, hvad vi ved om den såkaldte incels-bevæglese. Incels er en betegnelse for ekstremistiske mandlige online-subkulturer, der bygger på et ekstremistisk had til kvinder og også i nogen grad minoritetsgrupper.

Pixierne gennemgår også, hvad vi ved om fx politisk grooming, konspirationsteorier, og hvordan vi forebygger ekstremisme online bland børn og unge på fire forskellige niveauer i samfundet.

Hent pixi om nye fænomener.

Hent pixi om nye tendenser.

Hent pixi om forebyggelse på fire niveauer.

Kort fortalt: Salafisme giver ofte sociale problemer

Salafisme fører sjældent til trusler mod sikkerheden, men giver ofte sociale problemer og er altid en politisk udfordring for demokratiske samfund.

Det er en af pointerne i rapporten Contextualising Salafism and Salafi Jihadism, som vi udgav tidligere i år i samarbejde med en række forskere.

I rapporten hedder det også, at salafister udvikler en modstand mod resten af samfundet, der særligt kommer til udtryk, når de isolerer sig. Modstanden kan være rettet mod både demokrati og ligestilling mellem kønnene samt had mod minoriteter såsom jøder og homoseksuelle.

Vi har samlet nogle af de vigtigste konklusioner på tre sider, så giver et hurtigt overblik over og indblik i rapporten.

Hent kort fortalt om salafisme-rapport.

Nordisk konference sætter emner som kvinder, børn og skoleskyderier under lup

Den 10.-12. marts næste år slår University of Helsinki de virtuelle døre op for den fjerde udgave af Nordic Conference on Violent Extremism.

Her kan du høre oplæg fra den canadiske forsker Mia Bloom, der vil fortælle om, hvorfor terrororganisationer bruger kvinder og børn til at fremme deres sag og udføre aktiviteter. Hun vil desuden diskutere, hvordan samfund tillader og måske endda opmuntre terrororganisationer til at bruge børn i deres aktiviteter.

Derudover vil den finske forsker Atte Oksanen holde oplæg om internettets og sociale mediers rolle i skoleskyderier og den fankultur, der begyndte med Columbine-massakren i USA i 1999. Han vil diskutere, hvilken slags trussel disse uformelle og uorganiserede fanfællesskaber udgør, og hvordan man finder redskaberne til at forebygge fremtidige skoleskyderier.

Der vil også være rundbordssamtaler om COVID-19 og voldelig ekstremisme samt konspirationstankegang og -teorier.

Læs mere om Nordic Conference on Violent Extremism her (nyt vindue).

Sidst opdateret 18/03 2022
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk