Gå til indhold

Nr. 1 - 1, april 2020

Emner

  1. Rapport: Salafisme giver ofte sociale problemer
  2. Årsmøde udskudt til efteråret - webinarer om covid-19 og ekstremisme på vej
  3. Sådan kan kommuner inddrage civilsamfundet i forebyggelsen
  4. Podcast: Hvad siger forskningen om ekstremisme og forebyggelse?
  5. DR-dokumentar skildrer nazisme i dagens Danmark

Rapport: Salafisme giver ofte sociale problemer

Salafisme fører sjældent til trusler mod sikkerheden, men giver ofte sociale problemer og er altid en politisk udfordring for demokratiske samfund. 

Det er en af pointerne i rapporten Contextualising Salafism and Salafi Jihadism, som er lavet på baggrund af en konference , som centeret var vært for i november sidste år.

Rapporten peger på, at salafister udvikler en modstand mod resten af samfundet, der særligt kommer til udtryk, når de isolerer sig. Modstanden kan være rettet mod både demokrati og ligestilling mellem kønnene samt had mod minoriteter som jøder og homoseksuelle.
 
Contextualising Salafism and Salafi Jihadism er skrevet af danske og udenlandske forskere og er redigeret af Magnus Ranstorp fra den svenske Försvarshögskola. Den er fundamentet for en kommende undersøgelse af kommuner og politiets udfordringer med salafisme. Derfor vil forskere senere på året kontakte kommuner og politikredse med henblik på at deltage i undersøgelsen. 

Hent rapporten Contextualising Salafism and Salafi Jihadism her (nyt vindue).

Årsmøde udskudt til efteråret - webinarer om covid-19 og ekstremisme på vej

For at undgå at medvirke til spredningen af covid-19 har vi besluttet at flytte vores årsmøde om forebyggelse af ekstremisme til den 5. oktober. Det skulle oprindeligt have været afholdt den 30. marts.
 
Superbrugerkurser i Vurderingsværktøj til anvendelse ved bekymring for ekstremisme finder efter planen sted 18.-19. maj i Ringsted (fuldt booket) og 15.-16. juni i Aarhus, mens datoerne for de sidste tre kursusdage af den igangværende uddannelse Børn og unges online-liv på kanten: Hvordan forebygger vi, at det udvikler sig ekstremt? er planlagt til den 25. maj, 2. juni og 8. juni.

Hvis det ikke er muligt at afholde kurserne fysisk på disse datoer, vil vi forsøge at afholde dem online som webinarer.

Vi er desuden ved at udvikle webinarer om, hvordan forskellige ekstremistiske miljøer agerer i den igangværende covid-19-krise. Der vil bl.a. blive sat fokus på miljøernes onlineaktiviteter, propaganda, der bliver brugt til at rekruttere nye medlemmer, og opfordringer til vold. Webinarerne forventes at blive afholdt inden sommerferien.

Tilmeld eller afmeld dig årsmøde om forebyggelse af ekstremisme 2020 her (nyt vindue).

Sådan kan kommuner inddrage civilsamfundet i forebyggelsen

Kommuner kan med fordel inddrage civilsamfundet i arbejdet med at forebygge ekstremisme. Det kan blandt andet ske ved, at få hjælp af civilsamfundet til at skabe kontakt ind i miljøer der ellers er svære at nå, eller ved at få hjælp med at mobilisere lokalsamfund, når der er risiko for uro, polarisering og andre problemer.

Det hedder det i en ny håndbog, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgiver sammen.

Håndbogen Kommuners inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ekstremisme bygger på forskning, der viser en række positive effekter ved, at kommuner inddrager civilsamfundet, og som også kan bruges i arbejdet med at forebygge ekstremisme og skabe modstandsdygtige lokalsamfund.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme planlægger at indgå i konkrete rådgivnings- og udviklingsforløb med udvalgte kommuner og civile aktører for via disse værktøjer at bidrage til udviklingen af mere modstandsdygtige lokalsamfund.

Hent håndbogen Kommuners inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ekstremisme her (pdf) (nyt vindue).

Hvad siger forskningen om ekstremisme og forebyggelse?

Hvad ved vi om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme? Hvad ved vi om individers veje til og fra ekstremisme? Og hvordan forebygger man, at individer overhovedet havner i ekstremisme i første omgang?

Det er blandt temaerne i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes nyeste afsnit af podcasten Udsyn.

Det er centerets kortlægning af viden fra 2018, der danner grundlag for samtalen, hvor chefkonsulent Ann-Sophie Hemmingsen svarer på, hvad forskningen kan fortælle os om henholdsvis ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme.

Du kan finde podcasten i bl.a. iTunes og Spotiy ved at søge på Udsyn eller ved at følge linket herunder.

Hør podcasten Udsyn her (nyt vindue).

DR-dokumentar skildrer nazisme i dagens Danmark

I andet afsnit af DR's dokumentarserie Kriminelt kan du blive klogere på nazisme i dagens Danmark. Dokumentaren ser nærmere på de udfordringer, som det stiller demokratiet og retssamfundet overfor.

Du kommer blandt andet til at møde chefkonsulent Chris Holmsted Larsen fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der som ekspert fortæller om det aktuelle billede af højreekstremisme i Danmark.

Se dokumentarserien Kriminelt her (nyt vindue).

Sidst opdateret 18/03 2022
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk