Gå til indhold
Forside » Nyheder » Mentor- og pårørende/ forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme

Mentor- og pårørende/ forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme

Uddannelse til kommunale medarbejdere skal forebygge ekstremisme blandt udsatte borgere med behov for støtte.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ønsker at udbygge det landsdækkende korps af mentorer og pårørende/ forældrecoaches.

Derfor udbyder Centeret igen uddannelsen til kommuner, som vil arbejde med mentorindsatser og pårørende/ forældrecoaching i relation til personer, der er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, færdes i ekstremistiske miljøer eller viser bekymringstegn på involvering i ekstremisme og deres forældre eller andre nære pårørende.

Der udbydes således en grunduddannelse som mentor og pårørende/ forældrecoach samt som koordinatorer, for kommunalt ansatte medarbejdere med en socialfaglig baggrund, og som udfører målrettet relationsarbejde over for alle borgere (børn, unge og voksne) i risiko for ekstremisme.

Deltagerne i uddannelsen opnår kvalifikationer til at understøtte personer i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte.

En mentor kan støtte og motivere personen til at frigøre sig fra ekstremisme, tage vare på eget liv samt fungere bedre i prosociale fællesskaber. Endvidere opnår deltagerne gennem uddannelsen kvalifikationer til at understøtte personens forældre eller andre relevante pårørende, så de bliver i stand til at vejlede og støtte deres børn/pårørende i at udvikle sig positivt.

Der er tale om et uddannelsesforløb på seks dage, fordelt på tre gange to dage med overnatning. På uddannelsen lærer mentorer og pårørende/ forældrecoaches at anvende metoden Løsningsfokuseret Arbejde med Tilværelseskompetencer i indsatsen for personer i målgruppen.

Målgruppe for uddannelserne og implementeringsstøtten omfatter disse grupper af medarbejdere:

  • Kommunalt ansatte medarbejdere, der skal arbejde som mentor eller forældrecoach.
  • Kommunalt ansatte medarbejdere, der skal arbejde som koordinator og yde faglig sparring overfor kommunens mentorer/pårørende/forældrecoaches. 

Mentorer, pårørende/forældrecoaches og koordinatorer skal være kommunalt ansatte medarbejdere, som arbejder med socialfagligt relationsarbejde og som har en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Læs om puljen her (link) (nyt vindue) 

Læs om metoden metoden Løsningsfokuseret Arbejde med Tilværelseskompetencer her (link) (nyt vindue)

Sidst opdateret 08/08 2019
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk