Gå til indhold
Forside » Nyheder » Genudmelding - Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Genudmelding - Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Initiativet har til formål at styrke den kommunale indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering baseret på et styrket tværsektorielt samarbejde.

Med initiativet støttes udviklingen og implementeringen af kommunale handlingsplaner med det mål at styrke en helhedsorienteret indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Gennem støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner skal det sikres, at kommunerne i højere bliver bevidste om at sammentænke forebyggelse af ekstremisme med kommunens øvrige politikker, så der ikke opbygges parallelindsatser i forhold til håndtering af ekstremisme.

De udvalgte kommuner får professionel støtte af Deloitte til udvikling og implementering af handlingsplanerne. Samarbejdet indebærer bl.a. gennemførsel af workshops, undervisningsforløb samt udarbejdelse af parathedsvurdering, operationel handlingsplan og faglig støtte til eksekvering af handlingsplanerne i praksis.

Der er afsat midler til, at op til 25 kommuner kan få konsulentstøtte til at udvikle handlingsplaner.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsfristen er den 25. august 2017

Hent ansøgningsvejledning (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningskema (Word) (nyt vindue)

Skemaerne skal udfyldes elektronisk og sendes til pulje@siri.dk. Mærk ansøgningen ”Ansøgning – Kommunale handlingsplaner, § 14.69.04.20”.

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Ayse Göksu på eller Anders Bo Christensen på

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til e-mail

Bemærk også, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der netop er etableret, leverer ekspertbistand til aktører i forebyggelsesindsatsen, blandt andet kommuner, i hele landet.

Centeret er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 23/08 2017
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk