Gå til indhold
Forside » Nyheder » Ekstremisme og forebyggelse, nr. 2, juni 2020

Ekstremisme og forebyggelse, nr. 2, juni 2020

Emner

  1. Hvordan hjælper vi kommunerne under COVID-19?
  2. Mænd, memes og konspirationsteorier fylder i højreekstreme digitale fællesskaber
  3. Kursuskatalog for efteråret er klar – nu også med webinarer
  4. Vil du på superbrugeruddannelse i vores vurderingsværktøj?
  5. COVID-19 har ført til nye måder at føre ekstremistisk propaganda på
  6. Webinarer er kommet for at blive

Hvordan hjælper vi kommunerne under COVID-19?

Centerets kerneopgave er at understøtte kommunernes indsats med at forebygge ekstremisme. Derfor har vi i løbet af maj og juni prioriteret at tage telefonisk kontakt til vores kommunale samarbejdspartnere for at tage en snak om de erfaringer og behov, der har været i forbindelse med nedlukningen og, hvordan den anderledes hverdag er blevet tacklet.

Mange kommuner fortæller om, at de har arbejdet på at finde trygge og gode løsninger til at håndtere den svære og specielle periode, særligt har der været fokus på de sårbare børn og unge.

Tak til alle jer for at afsætte tiden til at tage den direkte og umiddelbare dialog med os. Det er vigtigt for os at vide, hvordan vi fortsat kan bidrage med faglig viden og udvikling af relevante redskaber til de kommunale forebyggende indsatser.

Hvis I har behov for faglig sparring og rådgivning vedr. udvikling af en handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme, metoder, viden om ekstremistiske miljøer, hadforbrydelser, antisemitisme mv., er I altid velkomne til at tage kontakt til os på ekstremisme@siri.dk.

Mænd, memes og konspirationsteorier fylder i højreekstreme digitale fællesskaber

Hvordan bruger højreekstremistiske grupper og individer de digitale højreekstremistiske platforme? Hvordan kommer højreekstremistiske ideologier, konspirationsteorier og fjendebilleder til udtryk i onlinefællesskaber? Det undersøger en ny svensk rapport Digitalt slagfält En studie av radikalnationalistiska digitala miljöer, som bl.a. peger på, at brugere i de digitale miljøer opfordrer til terror og hylder dem, som begår terrorangreb.

Vi har skrevet et resumé af rapporten, der er målrettet både undervisere i grundskolen og i ungdomsuddannelserne i fx historie, samfundsfag og dansk og ikke mindst fagprofessionelle, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme i kommunerne.

Hent resuméet Mænd, memes og konspirationsteorier fylder i højreekstreme digitale fællesskaber her (pdf) (nyt vindue).

Kursuskatalog for efteråret er klar – nu også med webinarer

Situationen med COVID-19 har sat sine spor i vores kursuskatalog for efteråret. Da vi fortsat vil gøre vores for at undgå at sprede smitten, er årsmødet den eneste aktivitet, vi afholder fysisk i løbet af efteråret.

Årsmødet kommer til at handle om hverdagens ideologi, og hvilken rolle idelogi og religion spiller for individets identitetsudvikling, for politisk aktivisme i højre- og venstremiljøer og hverdagspraksis i islam, samt hvornår der sker et skifte fra det, der er normalt, og til det, der er bekymrende. Det finder sted den 5. oktober.

Alle vores øvrige arrangementer bliver afholdt som webinarer, hvilket vi allerede har gode erfaringer med. Det kan du læse mere om til sidst i nyhedsbrevet. Blandt emnerne i kursuskataloget er hadforbrydelser og antisemitisme i Danmark, ligesom vi også tager både højre- og venstreekstremisme under lup og ser på de aktuelle tendenser og strømninger, der finder sted i danske og internationale miljøer.

Hent kursuskatalog om forebyggelse af ekstremisme for efteråret 2020 her (pdf) (nyt vindue).

Vil du på superbrugeruddannelse i vores vurderingsværktøj?

Der er stadig få ledige pladser på efterårets to superbrugeruddannelser i vores vurderingsværktøj, der bliver brugt ved bekymringer for ekstremisme. De skulle oprindeligt have været afholdt inden sommerferien, men er blevet rykket som følge af COVID-19. Dem, der allerede var tilmeldt, beholder deres plads på uddannelsen og kan derfor stadig deltage på de nye datoer.

Uddannelserne finder nu sted den 28.-29. september i Ringsted og 19.-20. oktober i Aarhus. Der er mulighed for overnatning for dem, der kommer langt fra.

Formålet med vurderingsværktøjet er at etablere en ensartet systematik og et fælles sprog i infohus kommune samt sikre, at enhver bekymringshåndtering beror på en grundig analyse og vurdering af personens situation.

Tilmeld dig uddannelsen i Ringsted.

Tilmeld dig uddannelsen i Aarhus.

COVID-19 har ført til nye måder at føre ekstremistisk propaganda på

Mens de fleste menneskers tanker i foråret har været rettet mod den globale sundhedskrise, og som COVID-19-pandemien stadig udgør, har virussen samtidig åbnet for nye måder at føre ekstremistisk propaganda på.

Højreekstremistiske grupper har opfordret til at smitte minoriteter og politiske modstandere med COVID-19, mens danske salafiorganisationer har brugt krisen til at skabe ny rekrutteringspropaganda.

Vi har skrevet to artikler om emnerne, som du kan finde herunder.

Hent artikel om højreekstremistiske grupper og COVID-19 her (pdf) (nyt vindue).

Hent artikel om danske salafiorganisationer og COVID-19 her (pdf) (nyt vindue).

Webinarer er kommet for at blive

Som så mange andre har vi siden marts benyttet den ekstraordinære situation til at finde nye måder at arbejde på – én af dem er webinarer.

Vi har tre gange afholdt et webinar om, hvordan ekstremistiske grupper har udbredt ekstremistisk propaganda, der bruger COVID-19-krisen som springbræt, og vi har efterfølgende spurgt deltagerne, hvad de synes om både indholdet og om måden at få ny viden på. Feedbacken har generelt været positiv, og en af deltagerne skriver bl.a.:

”Vi er meget interesserede i, at I kan fortsætte med denne måde at komme med input/vidensdeling. Det gør det meget nemmere at kunne deltage på kryds og tværs af landet, og vi oplevede, at vi lokalt også fik talt mere, da vi var flere, der kunne deltage.”

Selvom der selvfølgelig er ting, der kan blive bedre, forventer vi, at det kommer med mere erfaring, og derfor består dele af vores kursuskatalog for efteråret af webinarer, så webinarer er i hvert fald for vores vedkommende kommet for at blive.

Sidst opdateret 18/03 2022
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk