Gå til indhold
Forside » Nyheder » Indsatsen for forebyggelse af ekstremisme har nu fået solidt og fælles vidensgrundlag

Indsatsen for forebyggelse af ekstremisme har nu fået solidt og fælles vidensgrundlag

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har fået kortlagt den aktuelt bedste viden om ekstremisme og radikalisering. Flere end 1.700 publikationer er screenet, og 65 af disse er nu skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag, som kan bruges af alle, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme, og af de beslutningstagere og ledere, som skaber rammerne for dette arbejde.

Leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Karin Ingemann, er begejstret for det nye redskab.

”Der findes meget viden – både nationalt og internationalt. Med denne kortlægning har vi fået sorteret i denne viden og fået udviklet en fælles forståelse af, hvad god viden er. Jeg er ikke i tvivl om, at dette vidensarbejde vil være med til at løfte indsatsen rundt om i kommunerne," siger hun.

Læs hele videnskortlægningen her (pdf) (nyt vindue).

Den første del af kortlægningen beskriver viden om ekstremisme og om individets veje ind i ekstreme miljøer, herunder hvordan faktorer på samfundsniveau, gruppeniveau og individniveau spiller ind. Den anden del beskriver den kortlagte viden om forebyggelse af ekstremisme og om konkrete indsatser målrettet borger, borgers omgivelser og fagprofessionelle. Materialet beskriver karakteren og styrken af den tilgængelige viden. Derudover er det grundigt beskrevet, hvordan viden er blevet udvalgt og vurderet.

Tilsammen giver dette et fælles fundament og et fælles sprog, som vil styrke den danske indsats for at forebygge ekstremisme.

I løbet af efteråret 2018 kommer Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme rundt i landet for at præsentere kortlægningen. De vil sammen med lokale praktikere drøfte, hvordan denne viden kan omsættes til brug for det kommunale arbejde.

De væsentligste konklusioner fra kortlægningen er samlet i to korte pixibøger om henholdsvis ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme.

Læs pixiudgave af videnskortlægningen om ekstremisme (pdf) (nyt vindue).

Læs pixiudgave af videnskortlægningen om forebyggelse af ekstremisme (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 15/06 2018
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Du kan tilmelde og afmelde nyheder ved at skrive til ekstremisme@siri.dk