Forside » Nyheder » Evalueringer af 10 initiativer fra satspuljeaftalerne fra 2015 og 2017 er klar

Evalueringer af 10 initiativer fra satspuljeaftalerne fra 2015 og 2017 er klar

Der er nu gennemført en evaluering af otte af de initiativer, der blev igangsat under satspuljeaftalen for 2015 og to af de initiativer, der blev sat i gang under satspuljeaftalen for 2017. Evalueringen er gennemført af Oxford Research.

Baggrund

Ved satspuljeaftalen for 2015 blev der indgået aftale om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Der blev afsat 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 på Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Ved satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat yderligere 91 mio. kr. i perioden 2017-2020 på Børne- og Undervisningsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder. Der blev blandt andet afsat midler til etablering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Slutevalueringer under satspuljen 2015

Hent evaluering af støtte til lokale myndigheders samarbejde med lokale civilsamfundsaktører, samt kompetence- og kapacitetsopbygning af lokale foreninger (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af Den nationale hotline mod radikalisering (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af mentor- og forældrecoachindsatsen (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af undervisningspakken Omtanke Online (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af Styrkelse af PET's Outreach-indsats (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af Ung-til-ung dialogforløb (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af Tværgående evalueringsrapport for initiativer til forebyggelse af ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015 (pdf) (nyt vindue).

Hent slutevalueringerne under satspuljen 2017

Hent evaluering af #hackhadet (pdf) (nyt vindue).

Hent evaluering af koncept til udvikling af kommunale handlingsplaner (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 26/11 2019
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Hvis du abonnerer på nyheder fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyheder giver du samtykke til, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent