Forside » Er du bekymret? » Hvor kan du henvende dig?

Hvor kan du henvende dig?

Hvis du er bekymret for en persons trivsel og udvikling, eller hvis du er bekymret for ulovlige handlinger, kan du henvende dig til kommunen, politiet eller Hotline mod radikalisering.

Bekymret for trivsel og udvikling? Kontakt din kommune

Som borger har du pligt til at kontakte kommunen, hvis du opdager, at et barn eller en ung under 18 år lever i en situation, hvor deres udvikling i fare. Hvis et barn eller en ung er en del af et ekstremistisk miljø eller er inde i en radikaliseringsproces – eller planlægger at udrejse til en konfliktzone – er barnet/den unges udvikling som udgangspunkt i fare. I dette tilfælde skal du derfor kontakte socialforvaltningen i din kommune per telefon eller mail. Hvis du kender en lokal SSP-medarbejder, kan du også henvende dig til ham/hende.

For offentligt ansatte gælder en udvidet underretningspligt, hvis de i forbindelse med deres arbejde får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn eller en ungs trivsel, udvikling eller selvstændighed er i fare.

Bekymringer for voksne over 18 år kan også indgives til kommunen.

For både børn og voksne gælder det, at de har mulighed for henvende sig til deres kommune og få råd og vejledning, hvis de selv er en del af et ekstremistisk miljø og gerne vil have hjælp til at gøre sig fri af det.

Kontakt din kommune

Bekymret for ulovlige handlinger? Kontakt politiet

Hvis du har begrundet mistanke om, at der er sket eller vil ske ulovlige handlinger med baggrund i ekstremisme, bør du melde det til politiet i dit område.

Kontakt politiet på telefon 114 eller foretag en anmeldelse på politi.dk

Er du i tvivl eller har brug for et godt råd? Kontakt Hotline mod radikalisering

Den landsdækkende Hotline mod radikalisering er en samlet indgang for alle – pårørende, professionelle og andre – som har konkrete bekymringer knyttet til ekstremisme, radikalisering og udrejse til konfliktzoner.

Er du ven eller pårørende til en person, du er bekymret for? Er du skolelærer eller klubpædagog og bekymret for en af de unge, du arbejder med? Er du selv i risiko? Så kan du få råd og vejledning.

Hvis du ønsker det, kan du henvende dig anonymt, ligesom du kan vælge ikke at give nærmere informationer om den eller de personer, du er bekymret for. Hotline mod radikalisering vil så kunne oplyse dig om dine handlemuligheder.

Kontakt Hotline mod radikalisering i tidsrummet kl. 8-22 på telefon 41 74 90 90.

Besøg Hotline mod radikaliserings hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 07/08 2018