Ekstremisme og radikalisering

Her kan du læse om, hvad ekstremisme og radikalisering er.

Hvad er ekstremisme?

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legiti­mere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Ekstremistiske miljøer og ideer er ofte karakteriseret ved:

  • Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder
  • Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati
  • Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende
  • En lukkethed omkring miljøet eller gruppen, som skaber et stadigt mere udtalt opfattet modsætningsforhold mellem 'os' i miljøet eller gruppen og 'dem', de forestillede fjender – ofte stort set alle uden for miljøet
  • Ønsket om at skabe et mere 'ordnet', 'rent' eller 'retfærdigt' samfund

Der findes mange former for ekstremistiske ideologier og miljøer og mange måder at benævne dem. I en række sammenhænge taler man om voldelige eller militante former for ekstremisme. Ovenstående definition er en samlebetegnelse for både miljøer, hvortil der er knyttet personer og grupper, som begår terror eller andre voldshandlinger, og miljøer, hvorfra der udgår andre ulovlige handlinger, for eksempel chikane, trusler, forherligelse af terror m.v.

Læs mere om ekstremistiske miljøer i Danmark

Hvad er radikalisering?

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Radikaliseringsprocesser er meget forskellige hos de enkelte personer, det drejer sig om, men de er ofte karakteriseret ved et eller flere af disse punkter:

  • Processen kan ske gradvist eller mere pludseligt – i visse tilfælde i forbindelse med en væsentlig livsbegivenhed
  • I mange tilfælde sker der en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skarpere retorik i lukkede grupper samt – i de seneste år – også en mere åben påvirkning via sociale medier
  • Personen kan tage afstand fra familie, venner, fritidsaktiviteter og andre sociale fællesskaber uden for det ekstreme miljø
  • Der kan ske en ’dehumanisering’, hvor dem, man opfatter som fjender, ikke ses som mennesker længere, hvilket igen kan være med til at legitimere voldshandlinger

Radikaliseringsprocessen er ikke irreversibel. Den kan stoppes eller vendes om, så personen enten gradvist eller mere pludseligt lægger den ekstreme ideologi og/eller adfærd bag sig.

Hvorfor vælger nogen at blive en del af et ekstremistisk miljø?

Det kan være meget svært at forstå, at nogen vælger at blive en del af et ekstremistisk miljø. Her kan du læse om de mange forskellige motiver og drivkræfter, der kan ligge bag radikaliseringsprocesser. Du kan også læse om, hvilke mekanismer, der kan være på spil, når mennesker forlader ekstremistiske miljøer.

Læs mere om veje ind og ud af ekstremisme

Ekstremistiske miljøer i Danmark

De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreeks­tremisme.

Læs mere om ekstremistiske miljøer i Danmark

Sidst opdateret 28/08 2018