Gå til indhold

Håndbog til kommuner

Der er udarbejdet en håndbog, som giver indblik i og overblik over, hvordan den kommunale myndighedssagsbehandler kan håndtere bekymringer for ekstremisme

Hvilke definitioner og begreber er det vigtigt at kende til? Hvordan er det danske arbejde med at forebygge ekstremisme organiseret? Og hvilken lovgivning kan kommuner bruge til at håndtere bekymringer for ekstremisme og de negative konsekvenser, der er forbundet med den?

Det er de vigtigste spørgsmål, som håndbogen giver svar på.

Håndbogen er målrettet kommunale sagsbehandlere og ledere, der spiller en rolle i forhold til at forebygge ekstremisme. Den er bygget op om to dele.

Den første handler om den kommunale organisering og det tværsektorielle samarbejde, som er kendetegnende for den danske forebyggelsesmodel. Den anden del handler om kommunernes muligheder for at handle inden for den eksisterende lovgivning, hvor konkrette paragraffer i både Lov om Social Service og Lov om Aktiv Beskæftigelse bliver beskrevet og forklaret.

Hent Håndbog til kommuner om forebyggelse af ekstremisme her (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 10/10 2022