Gå til indhold

Uddannelse i vurderingsværktøjet

Vurderingsværktøjet er del 2 af uddannelsesforløbet for nye infohus-deltagere. Læs mere om værktøjet og om kursets indhold her.

Målgruppe

Målrettet alle deltagere i infohus-samarbejdet fra kommuner, politi, Kriminalforsorgen og psykiatrien, som ikke har været på uddannelsen endnu.

Indhold

Vurderingsværktøjet er udviklet til at vurdere bekymringer om borgere i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv i det tværfaglige myndighedssamarbejde i infohus kommune. Vurderingsværktøjet understøtter en grundig analyse og helhedsvurdering af personen, konteksten og bekymringen. Samtidig vil brugen af vurderingsværktøjet bidrage til at sikre, at relevante myndigheder efterfølgende kan iværksætte en helhedsorienteret og effektiv indsats på et oplyst grundlag.

På uddannelsen får du et grundigt indblik i vurderingsværktøjet samt kompetencer til at anvende værktøjet på bekymringer for ekstremisme. Det sker gennem praksisnære øvelser, hvor deltagerne selv bruger vurderingsværktøjet på virkelighedsnære cases.

Du får kompetencer til at lede lokale infohus-møder, hvor alle myndighedspersoners faglige viden bringes i spil. Du får endvidere mulighed for at sparre, dele viden og udveksle erfaring med andre tovholdere og deltagere i infohusene.

Hvad får du med hjem?

  • Træning i at modtage og beskrive bekymringer om, at en borger kan være involveret i ekstremisme.
  • Kompetencer til at analysere borgerens situation.
  • Kompetencer til at foretage en helhedsvurdering og anbefaling på baggrund af den foregående vurdering.
  • Introduktion til mødeledelse, hvor alle myndighedspersoners faglige viden bringes i spil.

Praktisk information

Tid og sted: 6.-7. september i Aarhus C

Uddannelsen strækker sig over to dage, og det er en forudsætning for at opnå den fulde kompetence, at man gennemfører begge dage.

Der opkræves ikke deltagergebyr. Der er mulighed for overnatning fra dag 1 til dag 2 uden beregning.

Der vil være fælles middag om aftenen efter første uddannelsesdag. Dette hører du mere om et par uger før selve kurset, herunder muligheden for tilmelding mv.

Tilmeld dig her (Tilmeldingsfrist 23. august 2023)


Sidst opdateret 28/02 2023