Gå til indhold

Grundkursus for nye infohus-deltagere

Grundkurset er del 1 af uddannelsesforløbet for nye infohus-deltagere. Læs mere om kursets indhold her.

Målgruppe

Nye medlemmer i infohus netværk og infohus kommune, både ansatte i kommuner, politi, Kriminalforsorgen og psykiatrien.

Indhold

Kurset giver en grundlæggende introduktion til samarbejdsmodellen for de lokale infohuse, der er udviklet i samarbejde mellem Rigspolitiet, PET, Kriminalforsorgen og Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Infohusenes opgave er blandt andet at sikre, at borgere i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, bliver identificeret i tide, så der kan iværksættes forebyggende indsatser eller foranstaltninger. På kurset præsenteres du for en række elementer i det tværsektorielle samarbejde og de nationale anbefalinger til organisering af infohus kommune og infohus netværk.

  • Viden om samarbejdsmodellen for de lokale infohuse.
  • Indsigt i organisering og arbejdsformer i infohus kommune, hvor relevante myndigheder sammen vurderer bekymringer for enkeltpersoner.
  • Indsigt i organisering og arbejdsformer i infohus netværk, hvor lokale og nationale myndigheder mødes for at udveksle viden om bekymrende tendenser, forebyggelsesmetoder m.v.
  • Overblik over det aktuelle trusselsbillede.
  • Viden om bekymringstegn hos borgere i risiko for ekstremisme.

Praktisk information

Tid og sted: Der er mulighed for at deltage i dette halvdagskursus tre forskellige steder i landet. Indholdet er det samme.

11. maj i Odense (Tilmeldingsfrist 27. april 2023)
Tilmeld dig dette kursus her

24. maj i København (Tilmeldingsfrist 10. maj 2023)
Tilmeld dig dette kursus her

9. juni i Aarhus (Tilmeldingsfrist 25. maj 2023)
Tilmeld dig dette kursus her


Sidst opdateret 28/02 2023