Gå til indhold

Genopfriskning i brugen af vurderingsværktøjet

Kurset giver en genopfriskning af arbejdet med vurderingsværktøjet til tidligere deltagere på Uddannelse i vurderingsværktøjet. Læs mere om kursets indhold her.

Målgruppe

Kurset er målrettet deltagere i infohus-samarbejdet fra kommuner, politi, Kriminalforsorgen og psykiatrien, som tidligere har været på uddannelsen i værktøjet til at vurdere bekymringer om borgeres involvering i ekstremisme og nu ønsker at genopfriske brugen af vurderingsværktøjet.

Indhold

Vurderingsværktøjet er udviklet til at vurdere bekymringer om borgere i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv i det tværfaglige myndighedssamarbejde i infohus kommune. Vurderingsværktøjet understøtter en grundig analyse og helhedsvurdering af personen, konteksten og bekymringen. Samtidig vil brugen af vurderingsværktøjet bidrage til at sikre, at relevante myndigheder efterfølgende kan iværksætte en helhedsorienteret og effektiv indsats på et oplyst grundlag.

Kurset vil fokusere på at træne deltagerne i brugen af værktøjet gennem virkelighedsnære cases om bekymringer for ekstremisme. Du får endvidere mulighed for at sparre, dele viden og udveksle erfaring med andre tovholdere og deltagere i infohusene.

Hvad får du med hjem?

  • Træning i at analysere borgerens situation og foretage en helhedsvurdering og anbefaling på baggrund af den foregående analyse.

Praktisk information

Tid og sted: 2. maj i København

Tilmeld dig genopfriskningskurset her (Tilmeldingsfrist 19. april 2023)


Sidst opdateret 28/02 2023