Puljer

Aktuelle puljer

Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme

Uddannelserne giver kommuner mulighed for at anvende mentorer og forældrecoaches til at støtte personer i risiko og deres pårørende.

Ansøgningsfrist: 27. september 2017, kl. 10.00.

Læs mere om puljen (nyt vindue)

Tidligere puljer

Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Kommuner kan få konsulentstøtte til udvikling af handlingsplaner. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder, i samarbejde med en ekstern leverandør, støtte til udvikling og implementering af handlingsplaner til at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Ansøgningsfrist: 25. august 2017.

Læs mere om puljen (nyt vindue)

Mønsterskoleprojekt til forebyggelse af hadforbrydelser

Skolernes arbejde med intolerance og fjendebilleder på tværs af forskelligheder skal styrkes igennem mønsterskoleprojektet. Projektets formål er at skabe åbenhed, respekt og forståelse for mangfoldighed og diversitet blandt elever, lærere og skoleledelse. Der udvikles et koncept ved en ekstern leverandør, som udvalgte skoler skal afprøve.

Ansøgningsfrist: 14. juli 2017.

Læs mere om puljen

Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Initiativet skal støtte udvikling og udbredelse af online kommunikative produkter, som skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser samt styrke gensidig respekt, inklusion og medborgerskab. Initiativet skal især styrke og udvikle kommunikationsindsatser for og af unge. 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2017.

Puljen udmeldes igen i efteråret og igen to gange i 2018. 

Læs mere om puljen

Udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Initiativet skal forebygge tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer samt forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger. Initiativet er målrettet kommuner med særligt udsatte boligområder. De deltagende kommuner skal indgå i et systematisk og struktureret samarbejde med blandt andre de boligsociale aktører.

Ansøgningsfrist: 22. maj 2017.

Læs mere om puljen


Sidst opdateret 31/08 2017