Gå til indhold

Kurser og øvrige arrangementer

Her kan du få overblik over vores kurser, temadage og øvrige arrangementer. De bliver samlet i vores kursuskatalog, som opdateres løbende.

Kursuskatalog 1. halvår 2022

Webinarer om højrekstremisme. For fagpersoner, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme eller mere generelt med ungdomsmiljøer m.v., tilbyder vi to webinarer om højreekstremisme,  hvoraf det ene omhandler aktuelle tendenser og strømninger i danske miljøer, og det andet omhandler internationale tendenser og strømninger.

Webinar om at udvikle beredskaber. For kommunale medarbejdere og ledere, som skal udarbejde beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme, udbyder SIRIs rejsehold et webinar, som vil give en introduktion til, hvad beredskaber kan indeholde, og hvordan SIRI kan hjælpe undervejs i processen. Samtidig vil en kommune fortælle om, hvordan de konkret har grebet arbejdet med at udvikle et beredskab an. Læs mere om webinaret her.

Heldagskursus om bekymringssamtaler og relationsarbejde. For praktikere, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme, tilbyder vi et kursus, der giver inspiration til metoder og redskaber til bekymringssamtaler og relationsarbejde med borgere i risiko for ekstremisme. Find også vores inspirationspakke til mødet med borgere i risiko for ekstremisme her, hvis du vil vide mere.

Kursusforløb om forebyggelse i boligområder. For boligsociale fagfolk, medarbejdere i skoler og ungdomsuddannelser, væresteder, politi, kommuner, SSP og opsøgende indsatser tilbyder vi et kursusforløb på tre obligatoriske temadage med mellemliggende aktiviteter. Forløbet kombinerer strukturen og tilgangen i vores model til forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder med viden om nabolagets betydning for rekruttering til ekstremistiske miljøer. Læs om model til forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder, hvis du vil vide mere.

Superbrugeruddannelse om vurderingsværktøj. For infohus-tovholdere, som ikke har været på uddannelse endnu, og for tovholdere, som ønsker at få opfrisket redskaberne i værktøjet til brug for vurdering af bekymringer om ekstremisme, tilbyder vi en todages superbrugeruddannelse om vurderingsværktøjet. Find vurderingsværktøjet her, hvis du vil vide mere.

Uddannelse om børn og unges online-liv på kanten. Er du interesseret i at blive klogere på børn og unges online-liv, og vil du have indsigt i tilgange og metoder til, hvordan man forebygger ekstremisme online? Vi har udviklet uddannelsen i samarbejde med Red Barnet og professionshøjskolerne Absalon og UCL, og den er målrettet kommunale medarbejdere med kontakt til børn og unge som for eksempel SSP-medarbejdere, klubmedarbejdere, lærere og pædagoger.

Workshop: Sådan kan du holde opmærksomhedsoplæg i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. For infohus-tovholdere og –deltagere, SSP-medarbejdere og medarbejdere i den Kommunale Unge Indensats (KUI) afholder vi tre regionale workshops, der skal give de lokale forebyggere værktøjer til at holde opmærksomhedsoplæg i grundskoler og ungdomsuddannelser. Formålet er give ledelse og medarbejdere på skolerne en basal viden om bekymringstegn og handlemuligheder relateret til udfordringer med ekstremisme. Læs mere om de tre workshops her.

Hent kursuskatalog for 1. halvår af 2022 her.

Hvis du har spørgsmål til kataloget eller forslag til kommende aktiviteter, er du velkommen til at sende os en mail på: ekstremisme@siri.dk.

Sidst opdateret 21/04 2022