Forside » Tilbud og værktøjer » Rådgivning, kurser og implementeringsstøtte

Rådgivning, kurser og implementeringsstøtte

Her kan du læse om rådgivning, kurser og implementeringsstøtte, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og andre aktører tilbyder kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreninger m.v.

Strategisk rådgivning

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder rådgivning til kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreninger m.v., for eksempel med fokus på:

  • Bekymringstegn og handlemuligheder i relation til unge, der allerede er i ekstremistiske miljøer eller er i risiko for radikalisering
  • Organisering og tværfagligt samarbejde i den forebyggende indsats
  • Formidling af viden, metoder og redskaber
  • Tilrettelæggelse af samlede forebyggelsesstrategier

Kurser og opmærksomhedsoplæg

Rådgivningen kan for eksempel følges op af opkvalificerende kurser og opmærksomhedsoplæg – ofte i samarbejde med PET og det Regionale Infohus i området (det kriminalpræventive myndighedssamarbejde mellem politi, kommuner, Kriminalforsorgen og sundhedsregionerne).

Særlig indsats for at understøtte kommunale handlingsplaner

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder i samarbejde med Deloitte en særlig støtte til kommuner, der ønsker at udvikle og implementere handlingsplaner for at forebygge ekstremisme.

Udrykningsteamet

PET og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i samarbejde tilbyder rådgivning til kommuner, der oplever presserende udfordringer med rekruttering og udrejse til væbnede konflikter.

Formålet er at iværksætte en effektiv, tværfagligt koordineret indsats, når der opstår presserende bekymring for, at personer ønsker at udrejse til konfliktområder, eller der forekommer rekruttering til ekstremistiske miljøer.

Indsatsen er et supplement til den løbende rådgivnings- og opkvalificeringsindsats, som PET og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme varetager – ofte i samarbejde med de regionale infohuse med ekspertise i ekstremisme og forebyggelse.

Kontakt

Hvis du vil benytte dig at disse tilbud, kan du kontakte Rådgivningstelefonen på tlf. 72 14 22 14 eller skrive til ekstremisme@siri.dk

Vejledning til skoler og skoleforvaltninger

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder skoleledere, lærere, pædagoger og skoleforvaltninger vejledning om, hvordan skoler kan arbejde systematisk med demokrati, medborgerskab og tidlig forebyggelse af radikalisering. Det sker bl.a. gennem en vejledningshotline.

Læs mere om vejledningshotlinen hos Undervisningsministeriet (nyt vindue)

Enkeltsager

Ved enkeltsager har kommunerne mulighed for at henvende sig til VISO, den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet, som er en del af Socialstyrelsen. VISO tilbyder rådgivning og udredning, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Kontakt VISO på tlf.: 72 42 40 00 eller viso@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 21/05 2018