Bibliotek

Her finder du henvisninger til blandt andet tidligere regeringshandlingsplane, metodemanualer, evalueringer, relevant forskning m.v. Biblioteket er under opbygning og vil løbende blive videreudviklet.

Tidligere regeringshandlingsplaner for at forebygge ekstremisme

En fælles og tryg fremtid. Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge, 2009. Udarbejdet af den daværende VK-regering som den første danske handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Hent En fælles og tryg fremtid. Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens Handlingsplan, 2014.Udarbejdet af den tidligere SR-regering.

Hent Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Evalueringer og undersøgelser af myndighedsindsatser

COWI har evalueret udmøntningen af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid fra 2009.

Hent Midtvejsevaluering af regeringens handlingsplan "En fælles og tryg fremtid".

Hent Evaluering af indsatsen for at forebygge radikalisering og ekstremisme

Ankestyrelsen udarbejdede i 2015 en undersøgelse for det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af 20 kommunale sager om unge, hvor kommunen ved – eller formoder – at de unge er rejst til en væbnet konflikt i udlandet, bl.a. til Syrien. Undersøgelsen skitserer den sociale baggrund for de radikaliserede unge og de sociale problemer, deres familier har.

Hent rapporten 20 sager om unge formodet udrejst til væbnet konflikt

Justitsministeriet har på baggrund af terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 udarbejdet en evaluering, der skal danne grundlag for at iværksætte nye initiativer, der skal modvirke, at indsatte bliver radikaliseret i fængsler og arresthuse.

Læs mere om evalueringen og initiativerne på Justitsministeriets hjemmeside (nye vindue)

Epinion har evalueret Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI – nu Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme) fælles opkvalificeringsforløb for deltagere i PSP-samarbejdet om den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme blandt psykisk sårbare voksne.

Hent rapporten Evaluering af kursusrække om radikalisering og ekstremisme

Håndbøger og manualer

Mentorindsats, forældrecoaching og pårørendenetværk - Løsningsfokuseret arbejde med tilværelseskompetencer, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2016. En metodemanual til brug for mentorindsats, forældrecoaching og facilitering af pårørendenetværk i forbindelse med personer, som er i risiko for radikalisering eller har tilknytning til ekstremistiske miljøer. Manualen benyttes af det landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches, men vil også være af interesse for mange andre fagpersoner, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme.

Hent Mentorindsats, forældrecoaching og pårørendenetværk

Hent engelsk version: Mentoring effort, parent coaching and relatives and carers networks

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering. En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme' fra 2011-2012. Hæftet viser, hvordan kommunale og andre medarbejdere i praksis har tacklet deres bekymringer over for unge, der viser tegn på radikalisering.

Hent 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

Lokale strategier. En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme' fra 2011-2012. Hæftet viser, hvordan kommuner og politikredse har opbygget faglige beredskaber for at forebygge problemer med vold, mistrivsel o. lign. i forbindelse med ekstremisme og radikalisering.

Hent Lokale strategier

Metoder i arbejdet med radikalisering. En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme' fra 2011-2012. Hæftet giver en bred introduktion til bekymringstegn og forebyggende handlemuligheder i forbindelse med ekstremisme og radikalisering.

Hent Metoder i arbejdet med radikalisering

Relations- og mentorarbejde. En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme' fra 2011-2012. Hæftet giver gode råd og konkrete værktøjer i arbejdet med at skabe tillidsfulde relationer og understøtte positiv forandring hos unge, der viser tegn på radikalisering eller er en del af ekstremistiske miljøer.

Hent Relations- og mentorarbejde

Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer. En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme' fra 2011-2012. Hæftet præsenterer basal viden om de forskellige former for ekstremistiske miljøer, deres tankesæt, aktiviteter og rekrutteringsformer.

Hent Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

Relevant forskning indenfor ekstremisme, radikalisering og forebyggelse

Ann-Sophie Hemmingsen & Karin Ingrid Castro Møller, DIIS, 2017: The Trouble with Counter-narratives

Ann-Sophie Hemmingsen, DIIS, 2015: An Introduction to the Danish Approach to Countering and Preventing Extremism and Radicalization

Tobias Gemmerli, DIIS, 2015: Online-radikalisering. Forebyggelse på internettet

Tina Wilchen Christensen og Line Lerche Mørck, DPU Aarhus Universitet, 2017: Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet. En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”

Sara Jul Jacobsen, RUC, 2016: “Mother”, “martyr wife” or “mujahida”: the Muslim woman in Danish online jihadi Salafism. A study of the assigned role of the Muslim woman in online jihadi communication

Tobias Gemmerli, DIIS, 2014: Online-Radikalisering: Kortlægning af et ukendt territorium

Lasse Lindekilde, Aarhus Universitet, 2015: Dansk forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 2009-2014: udviklingstendenser og fremtidige udfordringer

Sidst opdateret 23/08 2017