Gå til indhold

Kortlægning af kommunernes indsats

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har sammen med Rambøll foretaget en kortlægning af kommunernes indsats med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Formålet med kortlægningen har været at skabe overblik over den kommunale indsats på feltet og i forlængelse af dette opbygge fælles viden og styrke sagsbehandlingspraksissen.

Helt overordnet peger kortlægningen på, at den kommunale indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er integreret i den almindelige driftsindsats i kommunerne rettet mod at styrke trivsel og sundhed, inklusion i job og uddannelse og forebyggelse af kriminalitet.

Kortlægningen afspejler desuden, at der generelt er etableret et samarbejde mellem kommunerne og politiet på feltet i form af de 12 infohuse i landets politikredse. Den konkrete udformning af indsatsen ser dog forskellig ud på tværs af kommunerne, ligesom der hersker en forskelligartet forståelse af, hvad ekstremisme og radikalisering indebærer. Tilsvarende bringer kommunen en bred og forskelligartet vifte af tilbud og indsatser i spil for at matche de meget forskellige sager, der eksisterer på området.

Læs hele kortlægningen her (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 22/06 2021