Ekkokamre

’Ekkokammer’ er et begreb, der beskriver en proces, typisk i sammenhæng med de digitale medier, hvor individuelle holdninger bliver skærpet i de digitale rum, der findes i sociale medier. Når et individ bliver del af et digitalt debatforum, hvor særlige ekstreme holdninger og ytringer promoveres og accepteres, befæstes deltagerne i fordomme og negative sociale holdninger.

Dette kan medføre en politisk og social polarisering og radikalisering, ofte i relation til allerede eksisterende etniske, politiske og religiøse fordomme. Begrebet ekkokammer findes ofte i den offentlige debat, der omhandler individers radikalisering via digitale og sociale medier. Mainstream sociale medier som fx Facebook og Twitter er redigerede og underlagt ansvar i henhold til gældende lovgivning. Men der eksisterer også mindre regulerede eller ligefrem ”lovløse” sociale medier, hvor ekstremistiske holdninger og ideer har frit spil.

Sociale medier som Reddit, 8chan og 4chan kritiseres ofte af eksperter og forskere som værende medieplatforme, hvor særligt unge er i risikozonen for at blive del af et ekstremistisk ekkokammer og heraf følgende radikalisering. 8chan er for eksempel blevet kritiseret for at være samlingssted for højreekstremistiske unge, hvor racistiske massemordere og terrorister offentliggør deres drabsplaner og manifester for derefter at blive hyldet for massakrerne. Ekkokamre er også et sted, hvor konspirationsteorier udvikles og udbredes. Et ekkokammer kan også opstå på mere moderate og bredere anvendte medie platforme. Når vi læser nyheder på sociale medier, netaviser og lignende, bevæger vi os ofte ubevidst ind i sammenhænge og fora, der bestyrker vores egne grundholdninger.

Læs mere om 4chan og 8chan her.

Forskningen viser, at vi oftere deler historier, der bestyrker vores egne holdninger og livssyn end vi deler historier, der fremhæver anderledes holdninger og perspektiver. Denne proces forstærkes af en digital teknologi, hvor cookies og algoritmer, ikke ulige en tragt, skubber os i retning af nyheder og fora, der bestyrker os i vores egne holdninger.

Sidst opdateret 07/08 2019