Gå til indhold

Højreekstremisme: Aktiviteter

Her kan du læse om nogle af de aktiviteter, der har været i højreekstremistiske miljøer i Danmark.

Aktiviteterne i det højreekstreme miljø i Danmark er generelt mindre udadvendt og traditionelt aktivistisk orienteret end i det venstreekstreme miljø. Alligevel kan det grundlæggende opdeles i de to samme kategorier:

  1. Lukkede aktiviteter, der typisk har til formål at styrke de højreekstreme gruppers sociale sammenhængskraft og skabe grundlag for hvervning af nye medlemmer. Disse interne aktiviteter kan variere fra skoling i et højreekstremt politisk verdenssyn til planlægning af og udførelse af overfald eller chikane af politiske modstandere eller borgere med indvandringsbaggrund og anden religiøs baggrund end kristen.
  2. Åbne aktiviteter kan fx være forskelligartede demonstrationer imod islam og indvandring. Det kan også være markeringer eller happenings på særlige historiske mindedage for fascistiske eller nazistiske ledere. Mange højreekstreme aktiviteter finder ikke sted i det fysiske offentlige rum, hvor de ofte bliver mødt med moddemonstrationer, men derimod i online debatfora, på sociale medier og hjemmesider m.m.

De lukkede aktiviteter omfatter sociale arrangementer, for eksempel solhvervsfester og lignende, der dels har til formål at indsamle penge og styrke de sociale relationer og dermed offervilje i gruppen. I nogle grupper arrangeres der også kampsportstræning og besøg hos udenlandske allierede grupper, hvor der trænes med våben, ligesom der også er et overlap med ekstreme hooligangrupper, de såkaldte ultras, hvor der arrangeres slagsmål med andre hooligangrupper.

De højreekstreme grupper og enkeltpersoner deltager også i modstandernes debatmøder og demonstrationer, hvilket typisk har til formål at fremprovokere uro og slagsmål. Ligesom på den ekstreme venstrefløj anvender personer fra de højreekstreme miljøer registrering af politiske modstandere som led i kampen imod dem, der opfattes som fjender. Den gadevold og chikane, der udspringer fra den ekstreme højrefløj er dog ikke altid planlagt, men kan også udløses af et tilfældigt møde på gaden med en politisk modstander eller en tilfældig person med anden etnisk eller religiøs baggrund. Denne form for overfald kategoriseres som hadforbrydelser.

Andre kriminelle aktiviteter omfatter racistisk graffiti, ildspåsættelser, opsætning af højreekstreme plakater og klistermærker, der for eksempel kan overtræde racisme eller blasfemilovgivningen. Andre personer fra det højreekstreme miljø har specialiseret sig i at lave mindre grupper, der under dække af at være borgerværn patruljerer i nattelivet eller ved grænsen. Disse aktivistiske grupper og initiativer omfatter relativt erfarne personer fra de højreekstreme miljøer i ledende roller.

De højreekstreme grupper og partier har også nære forbindelser til ligesindede udenlandske grupper og partier, der besøges og støttes i forbindelse med for eksempel større demonstrationer. Der er set eksempler på, at disse grupper støtter hinanden økonomisk. Danske nazistiske grupper har for eksempel lukreret på den internationale handel med højreekstrem musik, beklædning og forskelligartet propagandamateriale.

Den ekstreme højrefløj evner i mindre grad end den ekstreme venstrefløj at mobilisere større demonstrationer og møder, hvilket blandt andet skyldes, at de typisk bliver mødt med voldelige moddemonstrationer. Følgelig finder meget af den højreekstreme aktivisme i dag sted i den virtuelle verden, dvs. på hjemmesider, sociale medier, debatfora og lignende. Her udsættes politiske modstandere, offentlige meningsdannere for målrettede trusler og chikane.

De virtuelle aktiviteter og mål varierer alt efter gruppernes ideologiske udspring og politiske mål. De nazistisk inspirerede grupper og partier er for eksempel generelt voldsforherligende og antidemokratiske, ligesom de er racistiske og ofte holocaust-benægtende. Personer fra de ekstreme antimuslimske miljøer er derimod mere optagede af muslimsk indvandring og ideen om en politisk elite, der har ”forrådt” nationen, det danske folk og kristendommen. Disse forskelligartede politiske værdier og målsætninger afspejles følgelig også i gruppernes aktiviteter, hvilket gør det svært for dem at samarbejde og fremstå som en samlet politisk fløj.

Teksten er udarbejdet af forsker Chris Holmsted Larsen

Sidst opdateret 21/02 2019