Gå til indhold

Ekstrem islamisme: Aktiviteter

Her kan du læse om nogle af de aktiviteter, der har været i ekstreme islamistiske miljøer i Danmark.

Aktiviteterne i de ekstreme islamistiske miljøer i Danmark kan overordnet opdeles i to kategorier:

  1. Lukkede aktiviteter, der kun involverer kendte sympatisører, herunder planlægning af angreb, facilitering af udrejse eller støtte til militante grupper i konfliktområder. Denne type aktiviteter foregår i helt lukkede fora on- eller offline.
  2. Åbne aktiviteter, der kommunikerer med den bredere omverden, blandt andet for at tiltrække potentielle sympatisører. Denne type aktiviteter må i sagens natur være mere synlige og tilgængelige både on- og offline. De kan tage form som alt fra fuldkommen åbne arrangementer, hvortil pressen inviteres, til mere eksklusive begivenheder, hvortil man kun får adgang, hvis man bliver anbefalet

Som åbne aktiviteter er debat- og foredragsarrangementer populære. Disse kan være med lokale eller udenlandske talere, der enten er inviteret til landet eller medvirker via videolink. Oplysningskampagner med uddeling af propagandamateriale på eksempelvis gader, skoler, osv. er også populære. Sådanne aktiviteter holdes typisk indenfor lovens rammer og opfordrer eksempelvis ikke til vold eller andre ulovlige handlinger.

Derudover arrangeres der sociale begivenheder som spisning eller træning og mindre undervisnings-, bede- eller studiegrupper, som er drevet af karismatiske ledertyper. Sådanne personer kan have religiøse meritter eller prestigefulde praktiske erfaringer fra eksempelvis konfliktområder eller retssager, men de kan også bare have en særlig udstråling.

De fleste aktiviteter kan finde sted både on- og offline og ofte vil aktiviteter i den fysiske verden blive suppleret elektronisk, eksempelvis i form af små efterfølgende påmindelser.

I begyndelsen af 10’erne eksisterede der i Danmark mere åbenmundede og synlige grupper, som blandt andet arrangerede demonstrationer og happenings i gaderne i de større byer og stillede op til debatarrangementer i danske medier. Den type aktiviteter ses ikke længere.

Både aktivitetsniveauet og typen af aktiviteter i de ekstreme islamistiske miljøer i Danmark påvirkes af såvel internationale som danske forhold, men i høj grad også af hvilke personer, der er til stede i miljøerne.

Nogle personer har kompetencer og kontakter til at kunne organisere store konferencer med udenlandske gæster, andre har karismaen til at besnære i mere eller mindre lukkede fora, mens andre igen har meritterne til at inspirere ved deres blotte tilstedeværelse. Tabet af sådanne ressourcepersoner, for eksempel ved dødsfald eller fængsling, kan have afgørende betydning både for evnen til at tiltrække nye kræfter og for hvilke aktiviteter, der kan gennemføres.

Teksten er udarbejdet af forsker Ann-Sophie Hemmingsen.

Sidst opdateret 21/02 2019