Ekstremisme og radikalisering

Her kan du læse om, hvad ekstremisme og radikalisering er.

I Danmark sikrer grundloven alle ytringsfrihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed under ansvar for landets øvrige love. I relation til dette defineres ekstremisme og radikalisering således i den nationale handlingsplan fra 2016:

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi

Hvad er ekstremisme?

De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. Du kan læse mere om hver af disse her:

Læs mere om ekstremistiske miljøer i Danmark

Ekstremistiske miljøer og ideer er ofte karakteriseret ved:

  • Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder
  • Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati
  • Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende
  • Lukkethed og fokus på et opfattet modsætningsforhold mellem 'os' og 'dem'.

Ekstremisme kan have en række negative konsekvenser enten for borgeren, der involverer sig, eller for andre, som danske myndigheder er forpligtet til at handle på. Det kan være for at håndhæve straffeloven, men det kan også være for at håndhæve anden lovgivning. For eksempel kan ekstremisme medføre sociale udfordringer eller mistrivsel, som serviceloven forpligter kommuner til at handle på, eller som lovgivningen på undervisningsområdet forpligter undervisningsinstitutioner til at handle på.

Læs mere om lovgivning

Hvad er radikalisering?

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologiRadikalisering er en samlet betegnelse for en række forskellige dynamikker og processer, der kan indgå i et individs eller en gruppes vej til ekstremisme, herunder:

  • Gradvist eller pludseligt engagement i en ekstremistisk gruppe eller miljø (on- eller offline).
  • Gradvis eller pludselig identificering eller identitetsfusion med ekstremistiske personer eller grupper.
  • Gradvis eller pludselig identificering med en ideologi, sag eller fortælling.
  • Gradvis eller pludselig brug eller retfærdiggørelse af kriminelle handlinger med reference til en ideologi, sag eller fortælling.
  • Stigende eller pludseligt had til bestemte grupper eller personer.
  • Rekruttering, selvrekruttering og mobilisering.

Både erfaring og forskning viser, at alle individers og gruppers veje til ekstremisme er forskellige og typisk foregår i et komplekst samspil mellem faktorer på samfunds-, gruppe- og individniveau. Du kan læse mere om veje ind og ud af ekstremisme her:

Veje ind og ud af ekstremisme.

Sidst opdateret 02/08 2019